Til hovedinnhold
Viser 701–710 av 788 treff.
 • Oppdage sansetapene

  11.05.2023 | Kapittel

  ...hodestilling • Holder objekter nært øynene • Følger ikke objekter eller personer med blikket • Liker å se på objekter som lyser • Ser ut til å være lysømfintlig • Blir lett blendet av lys ...
 • Språkforstyrrelser påvirker også livet utenfor klasserommet

  04.08.2023 | Kapittel

  ...ting du kan gjøre med tanke på psykisk helse hvis du har elever med språkforstyrrelser i klassen din Se eleven og spør hvordan hen har det. Sett av tid til å ta imot svaret Forsøk å øke elevens tro på egen ...
 • Vansker med å snakke og forstå

  04.08.2023 | Kapittel

  Språkvanskene er det primære problemet Barnet/eleven har problemer med å forstå språk og å uttrykke se Den generelle utviklingen er relativt upåvirket av språkproblemene Usynlig vanske Språkforstyrrelser ...
 • Tilrettelegging for et godt språkmiljø

  04.08.2023 | Kapittel

  ...og/ eller eksplisitt undervisning Alle kan få hjelp til å “utvide” språket sitt ved å lytte til eller se en “god språkmodell” i sine naturlige settinger: En god språkmodell kan for eksempel være “korrekt ...
 • Explain Everything

  15.08.2017 | App

  Velg tegn og sett deretter inn passende bilder eller tegninger for visuell støtte. Nedenfor kan du se en introduksjonsvideo til Explain Everything: Explaineverything video   Dikter inn tekst i tekstboksene ...
 • MemoAssist

  25.05.2016 | App

  Bedrifter/Awards: Samle brikker for hver utførte oppgave som til slutt danner et bilde og gir en valgt belønning. Se video på www.hartdesigns.dk om hvordan du bruker awards. Memoassist.no ...
 • Sarepta

  21.06.2016 | App

  ...aktiveres også talesyntese og bryterpanel. Ett nivå der elevene selv bruker brytere for å velge hva de vil se og høre på. Programmet kan kobles til punktskrift/leselist og knyttes til internett, og har mange muligheter ...
 • Språk, lesing og omvendt undervisning

  22.08.2022 | Kapittel

  ...forkunnskaper. Lag gjerne et tankekart og pass på at viktige ord og uttrykk forklares før elevene skal se eller høre på egen hånd. Det gir elevene et grunnlag de kan knytte ny kunnskap til. Noen elever har ...
 • Algoritme og algoritmisk tenkning

  10.08.2021 | Kapittel

  ...problemløsningsmetode  Nøkkelbegrepene og arbeidsmåtene som inngår i algoritmisk tenkning kan være fine å se på når du jobber med problemløsende oppgaver i klasserommet. Dette er også betydningsfulle punkter ...
 • Code Jumper - kodeverktøy

  13.06.2022 | Kapittel

  Jumper. De er enkle å sette seg inn i og har tydelige mål som kan sees i sammenheng med fagfornyelsen. Se instruksjonsvideoer under, laget av APH — American Printing House for the Blind. Du finner en video ...