Til hovedinnhold
Viser 711–720 av 762 treff.
 • Overganger mellom aktiviteter

  28.08.2014

  ...hvordan en slik plan skal se ut for å være mest mulig støttende for de barna som trenger den mest. Du bør derfor prøve deg litt frem. Viktige spørsmål blir: Hvordan skal planen se ut? Hvor mye visualisering ...
 • Hva ser du etter?

  28.08.2014

  ...tydelige i barnehagealder. Skal du avdekke dette tidlig, forutsetter dette god kunnskap om hva du skal se etter. I tillegg forutsetter det god kunnskap om barns normalutvikling. I utgangspunktet er småbarn ...
 • Det praktiske arbeidet med taktile tankekart

  17.03.2021 | Kapittel

  ...ordene fra økten. Vurder om eleven skal lese hva som står, eller om nærperson sier: Her står det... Se på ordene og tenk/snakk med eleven om hvilke kategorier/overskrifter de kan høre under. Skriv ned kategoriene ...
 • Organiske stemmevansker

  15.02.2022 | Kapittel

  ...forårsake at det blir hevelse på motsatt stemmebånd. Dermed kan det på en øre-, nese-, halsundersøkelse se ut som om det er knuter på begge stemmebånd. I motsetning til en stemmebåndsknute eller en polypp, ...
 • Tourettes syndrom og samarbeid skole–hjem

  18.10.2021 | Kapittel

  ...forberedelse og tilrettelegging av lekser og skolehverdag, noe som ikke er så lett for omgivelsene å se eller forstå. De blir innkalt til langt flere møter enn andre foreldre og må oftere enn andre ta fri ...
 • Verktøyapper i matematikk

  27.01.2016 | App

  ...i riktig boks. Det kan være regnestykker inn i riktig svar, figurer til riktig begrep og lignende. Se flere eksempler i appen. Elevene kan også lage slike oppgaver til hverandre. Du kan også legge inn ...
 • Tourettes syndrom og tilrettelegging i skolen

  03.11.2021 | Kapittel

  fra hva som er tics. Hvordan kan skolen flytte oppmerksomheten i arbeidet sitt fra personen til å se muligheter for eleven i de enkelte omgivelsene? Sentralt i denne sammenheng er den gode lærer–elev-relasjonen ...
 • Skriveutvikling

  01.07.2020 | Artikkel

  ...samspill med andre. De danner seg noen hypoteser og regler som de prøver ut i egen skriving. Ved å se på andres bruk av skriftspråket vil de korrigere og justere egne oppfatninger. Det blir viktig at barna ...
 • Mer om tiltak

  28.06.2016 | Artikkel

  ...irettesettinger. Relasjonsbygging og empati En viktig læring for personalet er å forstå barnet og prøve å se situasjonen ut fra barnets perspektiv. Vår forståelse av de vanskene det innebærer for barnet, er grunnlaget ...
 • Måltid

  07.09.2022 | Kapittel

  ...forstå at justeringsmulighetene er større med et mer presist grep.  Bruk prinsippet med referansehånd (se hånd over hånd)  Vite hvor tallerkenen er og hvor maten ligger. Oppfordre barnet til å bruke begge ...