Til hovedinnhold
Viser 731–740 av 762 treff.
 • Among the Sleep

  28.02.2018 | App

  Spillpedagogene har gjennomført et undervisningsopplegg for videregående. For forslag til aktuelle kompetansemål, se https://spillpedagogene.com. Flere av spørsmålene de nevner på sine sider er gode å bruke også på lavere ...
 • Språkvansker og begrepsavklaring

  12.12.2017 | Videoforelesning

  Fører denne forståelsen av språkvansker til endringer i din praksis? – eventuelt hvilke endringer? Se også denne Forskningsartikler I 2017 publiserte anerkjente språkforskere en forskningsartikkel med ...
 • Utredning og vurdering ved flerspråklighet

  27.06.2019 | Artikkel

  ...og praktisk anvendbar informasjon til det pedagogiske arbeidet. En pedagogisk basert vurdering vil se både på opplæringens innhold og gjennomføring, og på hvilke tilpasninger som gir ønsket utvikling og ...
 • Utvikling av skriveferdigheter hos hørselshemmede førskolebarn

  27.07.2017 | Artikkel

  ...situasjoner. Fokuset må være på hvorfor man skriver, og hva som skal sies. Det skrives slik at barna kan se på og snakke om det skriftlige arbeidet mens det foregår. Her er den voksne en viktig rollemodell som ...
 • PECS (metode for kommunikasjon)

  18.03.2022 | Kapittel

  ...kan gjennomføre mange repetisjonar. Bruk aktivt det som er notert ned under forsterkarkartlegginga. Se animasjonsfilm om fase 1, overlevering (Youtube) Overlevering i fase 1. Foto: Anita Sande.  Fase 2: ...
 • Interessekartlegging

  18.03.2022 | Kapittel

  ...interesserer seg for. Interessekartlegging handler om barnets mestring og det man kan bygge videre på, og å se på interessene som en ressurs både for eleven og klassekameratene i et inkluderende perspektiv. Målet ...
 • Tips til foreldre

  08.06.2016 | Artikkel

  ...huskelapper på sentrale steder hjemme, kan det bli lettere å buke talemaskinen. Her er et eksempel: Jeg vil se på TV: Oversikt over ordklasser og ikon-sekvenser finner du også på plakaten: «Minspeak® 84 ordstrategi» ...
 • Læringsaktiviteter og skolefravær

  13.04.2021 | Kapittel

  ...fikk en relasjon og eleven var klar for flere utfordringer fra læreren. For mer informasjon om spillet se: GeoGuessr | www.statped.no. Film og krimgåte Produksjon av film i form av en krimfortelling ble brukt ...
 • Hva er nevroutviklingsforstyrrelser

  08.04.2021 | Kapittel

  ...som 90 prosent av de med Tourettes syndrom har en eller flere tilleggsvansker. Les mer på statped.no, se for eksempel: Autisme og tilleggsvansker Tourettes syndrom og kartlegging Kartlegging Barn og unge ...
 • ADHD i førskolealder

  15.06.2022 | Kapittel

  ...bekymringsfull atferd  Barn med ADHD får som oftest spesialpedagogisk hjelp i barnehagen. Det anbefales å se spesialpedagogiske tiltak i sammenheng med allmennpedagogisk tilrettelegging på avdelingen. En helhetlig ...