Til hovedinnhold
Viser 751–760 av 765 treff.
 • Interessekartlegging

  18.03.2022 | Kapittel

  ...interesserer seg for. Interessekartlegging handler om barnets mestring og det man kan bygge videre på, og å se på interessene som en ressurs både for eleven og klassekameratene i et inkluderende perspektiv. Målet ...
 • Tips til foreldre

  08.06.2016 | Artikkel

  ...huskelapper på sentrale steder hjemme, kan det bli lettere å buke talemaskinen. Her er et eksempel: Jeg vil se på TV: Oversikt over ordklasser og ikon-sekvenser finner du også på plakaten: «Minspeak® 84 ordstrategi» ...
 • Læringsaktiviteter og skolefravær

  13.04.2021 | Kapittel

  ...fikk en relasjon og eleven var klar for flere utfordringer fra læreren. For mer informasjon om spillet se: GeoGuessr | www.statped.no. Film og krimgåte Produksjon av film i form av en krimfortelling ble brukt ...
 • Hva er nevroutviklingsforstyrrelser

  08.04.2021 | Kapittel

  ...som 90 prosent av de med Tourettes syndrom har en eller flere tilleggsvansker. Les mer på statped.no, se for eksempel: Autisme og tilleggsvansker Tourettes syndrom og kartlegging Kartlegging Barn og unge ...
 • ADHD i førskolealder

  15.06.2022 | Kapittel

  ...bekymringsfull atferd  Barn med ADHD får som oftest spesialpedagogisk hjelp i barnehagen. Det anbefales å se spesialpedagogiske tiltak i sammenheng med allmennpedagogisk tilrettelegging på avdelingen. En helhetlig ...
 • Ledsagerteknikker

  16.10.2013

  ...å snakke til en som har gått. Snu ansiktet mot den synshemmede når du snakker til ham. Bruk ordet “se” på vanlig måte. Når du skal vise den synshemmede noe, så unngå å flytte på hendene hans. La ham i ...
 • Stokkteknikker med mobilitetsstokk

  25.10.2013

  ...stokktuppen koordineres med motsatt fot. Når du ser en stokkbruker bakfra, bør du for hver pendelbevegelse se stokktuppen noen cm på utsiden av stokkbrukerens kropp. Pendelteknikk er krevende, og enkelte vil aldri ...
 • Å undervise i lesing på videregående skole

  17.06.2020 | Artikkel

  ...lære å avkode og stave både lydrette og ikke-lydrette ord riktig. De langsomme leserne må lære seg å se på større språklige strukturer som setningsdeler og setninger, og å bruke strategier, som skumlesing ...
 • Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK)

  18.03.2022 | Kapittel

  ...men graden av kommunikasjonsvansker varierer. Vil du vite mer om forskjellige former for ASK, kan du se her.  Struktur, trening og ASK. De fleste mennesker med autisme har behov for visuell støtte for å ...
 • Tilpasset undervisning i den tidlige leseopplæringa

  05.01.2021 | Artikkel

  ...kompetanse når det gjelder å tolke og reflektere omkring tekster. Ha bilder tilgjengelig som barna kan se på mens teksten blir lest opp. Underveis i lesingen legges det inn flere lesestopper for å la elevene ...