Søk | www.statped.no

Søk

Søk i hele statped.no

Viser 31 - 40 av 40 treff.

 • Synsbanene og synssenteret i hjernen

  21.05.2015

  ...som styrer lysreguleringen, har sitt utspring i hjernestammen. Ved hjerneslag i hjernestammen, vil således mange av disse funksjonene kunne være brutt, avhengig av hvor skaden ligger.   Hjernebjelken (corpus ...
 • Ulike typer lesevansker

  28.05.2020 | Artikkel

  ...svært tid- og ressurskrevende. Dette går ut over leseforståelsen. Hos personer med «ren dysleksi» er således svak leseforståelse en følge av avkodingsvanskene, og gjenspeiler ikke svak språkforståelse. Det ...
 • Utvikling av skriveferdigheter hos hørselshemmede førskolebarn

  27.07.2017 | Artikkel

  ...hvorfor og hvordan. Man kan til og med vise hvordan man staver for eksempel si «sol, s – o – l, sol» og skriv ordet sol. Høytskriving kan skje i mange situasjoner for eksempel når man skriver tekst til ...
 • Sjekkliste for å oppdage synsvansker

  14.06.2016 | Artikkel

  ...utforskende griper ofte feil krabber ikke eller har forsinket motorisk utvikling passiv i sterkt lys og sol, eller i skumring og mørke 1–2 år (ut over punktene over) bruker ofte munnen og hendene for å undersøke ...
 • Tekster med oppgaver

  27.06.2022 | Kapittel

  ...møkkete sommerjobb.pdf Last ned nasket til seg jobb.pdf Last ned Nessie.pdf Last ned nordavinden og sola.pdf Last ned ny bil.pdf Last ned ny øy.pdf Last ned ørnen og ravnen.pdf Last ned overlever snøskred ...
 • Svake språkferdigheter hos småbarn gir mer erting og mobbing

  13.09.2021 | Artikkel

  Studien er et samarbeidsprosjekt mellom Statped og FHI, og er en del av Språk- og læringsstudien (SOL) ved FHI. Studien omfatter mer enn 20 000 barn som var med i Den norske mor og barn undersøkelsen (MoBa) ...
 • Titans of Space

  18.11.2016 | App

  (VR). Ved bruk av en smarttelefon og en vr-brille, gir Titans of Space deg en mulighet til å oppleve solen, planeter, stjerner, asteroider og måner i et reelt størrelsesforhold til hverandre. Du ser alt i ...
 • Undervisnings og metodemateriell

  29.06.2022 | Kapittel

  ...det andre. Uhell på kjøkkenet, barn som leker, familiære situasjoner osv. Problemløsning (Problem Solving) 16 trekorts sekvenser. Illustrerte problemer og to mulige måter å løse dem på. Fotball, bytte av ...
 • Video transcription Penny Rosenblum, Kim Zebehazy

  18.04.2021 | Artikkel

  ...overlapped not three. PENNY: So, as you can see from this video this student really did some problem solving to think about how the information would change. I'd like to move into now talking about implications ...
 • Video transcription Hoelle Corvest, Dorine in t’ Veld

  18.04.2021 | Artikkel

  ...the bulge, is a platform. In the bulge, we see narrow horizontal openings, and at the bottom of the sole suggests under its widest point are round holes. In front of the model is a display visitors can touch ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!