Søk | www.statped.no

Søk

Søk i hele statped.no

Viser 1061 - 1070 av 2361 treff.

 • E-læring - Fra ord til orden

  28.01.2022 | Tema

  ...gjenkjennbart meningsinnhold. Her vil erfaringer fra gaming, eller dataspill bli brukt som eksempel, men andre erfaringer som lek i barnehagen, konkrete prosjekter i skolen, eller arbeidsoppgaver i fagopplæring/ ...
 • Det nære språket

  27.01.2016 | Bok/hefte

  I denne boken viser forfatteren hvordan vi kan kommunisere med mennesker som har omfattende funksjonshemminger. Det handler om å skape et språkmiljø med plass til det nære språket mellom mennesker med ...
 • I Norge - Norsk samfunnskunnskap på tegnspråk

  27.06.2016 | Nettressurs

  ...læringsressurs til 50 timer samfunnskunnskap for voksne døve innvandrere. Målgruppen er døve innvandrere som har liten eller ingen skolegang, og der muntlig kommunikasjon og praktiske erfaringer blir viktig i ...
 • Jakten på det gode arbeidsliv

  07.09.2016 | DVD/CD

  ...er døv? Noe av dette kan du få svar på ved å se «Jakten på det gode arbeidsliv». Her møter du døve som jobber i ulike yrker. Vi har besøkt de døve på deres arbeidsplasser og snakket med dem om utdanning ...
 • Tiltak i skole

  10.02.2020 | Kapittel

  Planlegge skolestart etter en skade Tett oppfølging kreves som regel Begynne forsiktig på skolen, men må vurderes opp mot type skade/sykdom, og funksjon. Evaluere og vurdere tiltak jevnlig i samråd med ...
 • Voice Dream Scanner

  11.12.2019 | App

  Skanner kan du ta bilde av tekst og få den opplest. Appen kan brukes av alle og egner seg godt for de som har lesevansker eller nedsatt syn. Voice Dream Skanner kan importere filer fra andre kilder eller benytte ...
 • Universell utforming av presentasjoner

  13.02.2019 | Artikkel

  ...eller Verdana. Dette er fonter som er lette å lese. Bruk innebygde overskrifter, lister og andre tekstformater. Ikke bytt om på rekkefølgen, da det blir vanskelig for dem som bruker leselist. Unngå blokkbokstaver ...
 • Faglig inkludert?

  14.01.2019 | Bok/hefte

  ...og tre elever med lav måloppnåelse. Tilbakemeldingene fra disse to elevgruppene er som forventet ulike, samtidig som de har mange likhetstrekk i sin opplevelse av å være faglig inkludert. Forfatterne har ...
 • Kontaktlæreren

  14.01.2019 | Bok/hefte

  ...ha og hvordan en slik funksjon kan brukes i skolens virksomhet. Gjennom åtte kapitler gjennomgår, diskuterer og reflekterer forfatterne rundt det som er kontaktlærerens oppgave og mandat. De tre første ...
 • Notater

  04.08.2017 | App

  ...også for andre nettbrett og smarttelefoner. I appen lager du notater som kan sorteres i mapper. Du kan legge inn bilder og video som visualiserer, konkretiserer og støtter opp om innholdet i en eventuell ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!