Søk | www.statped.no

Søk

Søk i hele statped.no

Viser 1231 - 1240 av 2314 treff.

 • Afasi hos flerspråklige

  14.06.2016 | Artikkel

  Afasi kan virke inn på ett eller flere språk hos personer som er flerspråklige. Logopediske tiltak på ett språk kan bedre de andre språkene. Det er imidlertid viktig å kartlegge først. De ulike språkene ...
 • Statped viktig bidragsyter i prosjektet Alvorlig sykt barn

  24.08.2021 | Artikkel

  Statped bidrar i Stimulab-prosjektet «Alvorlig sykt barn», én av 7 livshendelser som er listet ut i Regjeringens digitaliseringsstrategi Én digital offentlig sektor. Regjeringens ambisjon er at: "Ingen ...
 • Teknologi og universell utforming

  16.06.2016 | Artikkel

  ...teknologien er laget slik at alle kan bruke den – også de som har sansetap og motoriske eller kognitive utfordringer. Skal du for eksempel lage nettsider som alle kan bruke, må du blant annet sørge for at: Det ...
 • Hørseltap og tilrettelegging i videregående skole

  16.06.2016 | Artikkel

  ...enkelte læringssituasjon. Faktorer som har betydning for tilretteleggingen kan være grad av hørselstap, hvilket språk eleven velger å benytte seg av og andre momenter som eleven selv legger vekt på i opplæringssituasjonen ...
 • Forutsetninger for gode leseferdigheter hos hørselshemmede barn og unge

  02.04.2018 | Artikkel

  ...når de lærer å lese. Her er noen forutsetninger som miljøet rundt den hørselshemmede leseeleven må få på plass, og de opplevelsene og den kunnskapen som eleven må få tilgang til. Clay (2005) mener at målet ...
 • Spesielle læremidler og metoder

  14.06.2016 | Artikkel

  Elever som er blinde og sterkt svaksynte, bruker andre utregningsmåter og hjelpemidler enn seende elever. Dette er alternativer til å regne med blyant og papir. Abakus Abakus er en avansert form for kuleramme ...
 • Tolke for barn

  17.02.2022 | Kapittel

  ...ikke en spesiell kvalifisering for å tolke i situasjoner med barn. I filmen under får du møter tolker som deler sine tanker og erfaringer om det å tolke i situasjoner med barn. Dam_tolk_tolke_for_barn Sentrale ...
 • Forventninger

  01.03.2022 | Kapittel

  Vi er heldige som har gode rettigheter og tilgang på offentlig tolketjeneste i Norge. Før en bestiller tolk, er det lurt å stille seg noen spørsmål og reflektere rundt disse. Hvorfor engasjerer vi tolk ...
 • Vise vei

  17.02.2022 | Kapittel

  ...en voksen støttet barnet i en tolkesituasjon. Vi fikk også noen innspill fra en mor og en pedagog som selv er døve, og har erfaring med tolk. De mener at det er viktig at barna får se tolk i praksis og ...
 • Voksenrollen

  09.09.2022 | Kapittel

  ...med blindhet blir selvstendige i daglige gjøremål. Det kan være fristende å hjelpe hvis vi ser barn som strever eller blir frustrerte. Dette kan minske barnets muligheter til å bli selvstendig. Dette gjelder ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!