Til hovedinnhold
Viser 1271–1280 av 2539 treff.
 • #døv

  20.03.2017 | Nettressurs

  ...selv har opplevd. Fortellingene gjenspeiler litt av hvordan døve har levd og lever sine liv. Tema som berøres er blant annet barndomsminner, uvitenhet og fordommer, språklige barrierer og tanker om identitet ...
 • Dagligliv

  03.11.2016 | App

  ...har blitt til som følge av et samarbeid mellom Statped, Afasiforbundet i Norge, ExtraStiftelsen og Neuro Hero Ltd. Dagligliv inngår i en serie av prisvinnende apper kalt Talk Around It, som er blitt brukt ...
 • Lån av skolelydbøker og personvern

  04.07.2018 | Kapittel

  Skolelydbok er en utlånsordning for lydbøker som er strukturert slik at skolene fungerer som administratorer for elevene. Skolene vurderer hvilke elever som er låneberettiget etter Statpeds regler. Det ...
 • Barnets stemme: Ressurser til arbeid med selvbestemmelse

  29.10.2023 | Kartleggingsmateriell

  ...utvikle sin stemme og fremme sine synspunkter – og som en tilnærming til faglig læring –  kan vi se til arbeidene om selvbestemmelse eller «self-determination» som er det engelske fagbegrepet. Materiell Kartleggingsverktøy ...
 • Fjernundervisning og personvern

  05.04.2020 | Kapittel

  ...for elever som har et enkeltvedtak om tjenesten Deltidsopplæring for hørselshemmede grunnskoleelever, der foresatte samtykker til at Statped tilbyr dette  tegnspråkopplæring for foreldre som følger kursrekken ...
 • Tilgang til skriving med alternative blyanter

  30.05.2023 | Kapittel

  ...tastatur og det kan være hele ord som barnet har lært seg. Barnet kan skrive med blyant selv, det kan skrive sammen med noen "hånd over hånd", eller med ulike hjelpemidler. Barn som har utfordringer med tanke ...
 • Om e-læringskurset

  07.10.2020 | Tjeneste

  Foreldre er viktige for å trygge og motivere barnet sitt i overgangen. Det er derfor avgjerande at de som er foreldre, har oversikt og er trygge i overgangssituasjonen, slik at de kan vere ei støtte for barnet ...
 • Erfaringer gjort med tall og Su Doku

  28.06.2022 | Kapittel

  ...språklig og på andre kognitive områder, er det å arbeide med tall noe jeg ofte starter med. Mange som er helt blanke når det gjelder bokstaver og ord, klarer for eksempel å legge tallene riktig etter hverandre ...
 • Blir alt tolket?

  07.06.2023 | Kapittel

  ...i filmen Barn om tolking sier at tolken skal tolke alt. Tolken skal fange opp alt som sies på begge språk. Både det som blir sagt og slik det blir sagt. Det å komme frem til felles forståelse av hva vi ...
 • Stativ

  05.10.2021 | Kapittel

  ...modeller kommer stadig. Det vil være individuelt hva som er et godt stativ for den enkelte, men man ønsker gjerne et stativ som er lite, stødig og som plasserer iPad et stykke opp fra bordet den står på ...