Søk | www.statped.no

Søk

Søk i hele statped.no

Viser 1371 - 1380 av 2361 treff.

 • Code Jumper - kodeverktøy

  13.06.2022 | Kapittel

  Code Jumper er et kodeverktøy som er utviklet for å lære elever med alvorlig synssvekkelse og blindhet om programmering. Code Jumper består av fysiske deler. Delene kalles hub, poder og plugger og kan ...
 • Kopiere, flytte, slette og gi nytt navn til filer

  02.09.2019 | Kapittel

  ...eller Lagre som i Word, Excel eller PowerPoint. Filbehandling kan også gjøres fra Windows utforsker. Filbehandling med Word, Excel eller PowerPoint Når du er i dialogen Åpne (Ctrl+o) eller Lagre som (F12), ...
 • Explain Everything

  15.08.2017 | App

  ...en importert fil eIler bruke en ferdig mal. Du kan tegne, sette inn former, tekstbokser, objekter som bilde, video, fil, lyd, musikk, matematikkoperasjoner eller en nettleser. Du kan skalere/zoome inn/ut ...
 • Kva er afasi?

  09.09.2017 | Artikkel

  ...desse får afasi. Afasi kan også skyldast hjernesvulst, traumatisk hovudskade eller andre sjukdommar som fører til erverva hjerneskade. Kva er afasi?  Afasi er språkvanskar etter ein erverva skade i hjernen ...
 • Om nevroutviklingsforstyrrelser

  29.04.2021 | Kapittel

  ...skolevegring brukes ofte om elever som er mye borte fra skolen. Begrepet vegring kan signalisere at årsaken til fraværet ligger i at eleven ikke vil på skolen, og at det er eleven som må endre seg. For noen få ...
 • Gjenkjenning og identifisering av følelser

  04.05.2015 | Kapittel

  ...viktig grunnlag for god følelseshåndtering. Dersom det er riktig at følelser alltid er sanne for den som har dem, så er dette kanskje det aller viktigste: Å tro på barnet, komme det i møte, ta imot følelsen ...
 • Leselist

  04.09.2019 | Kapittel

  Her omtaler vi noen innstillinger i SuperNova som har med bruk av leselisten å gjøre. Du finner innstillingene under menyen Punkt i SuperNova kontrollpanel. Fysisk eller logisk modus SuperNova kan vise ...
 • Svake språkferdigheter hos småbarn gir mer erting og mobbing

  13.09.2021 | Artikkel

  Barnehagebarn og barn i tidlig skolealder som har språkvansker eller forsinket språkutvikling utsettes hyppigere for gjentatt erting og mobbing sammenlignet med barn som ikke har slike vansker. Disse barna er ...
 • Inkludering i skolen

  15.06.2016 | Artikkel

  La seende elever få lære grunnleggende miljøregler å ledsage en person som er synshemmet å gi informasjon om omgivelsene og hva som skjer (synstolking) punktskrift, hvis medeleven bruker det Les mer om ...
 • Opplæring av tospråklige barn

  09.08.2018 | Artikkel

  ...viktig at både foreldre og andre som er sammen med barnet, bruker et godt og rikt språk. Dette gir de beste muligheter for lærende samspill og god språkutvikling, som også styrker muligheter for å utvikle ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!