Søk | www.statped.no

Søk

Søk i hele statped.no

Viser 1381 - 1390 av 2360 treff.

 • Code Jumper - kodeverktøy

  13.06.2022 | Kapittel

  Code Jumper er et kodeverktøy som er utviklet for å lære elever med alvorlig synssvekkelse og blindhet om programmering. Code Jumper består av fysiske deler. Delene kalles hub, poder og plugger og kan ...
 • Digital Natives With Reading Difficulties. A study of dyslexic adolescents' integration of conflicting information across web pages and presentation formats

  23.05.2019 | Artikkel

  ...leseren har det som kalles digital leseferdighet. Dette er en ferdighet som må læres. Leserne må blant annet lære hvordan de konstruerer sine egne «lesebaner» og integrerer informasjon som ofte er motstridende ...
 • Pedagogisk tilrettelegging

  11.04.2017 | Artikkel

  ...fra utarbeidelse til øvelse og praksis Utfordringen i sosialt samspill er ofte de uskrevne reglene, som det å lese kroppsspråk og å forstå at en bestemt kontekst kan være ulik fra gang til gang. Konkrete ...
 • Google Maps- Til fots

  25.06.2018 | App

  Maps har en funksjon kalt "Til fots" som kan hjelpe deg å navigere, finne din destinasjon og utforske tilbud som er i omgivelsene. Dette kan være nyttig for personer som har en synsnedsettelse. Google Maps ...
 • Slik jobbar Statped med afasi

  19.02.2020 | Artikkel

  ...søknadar frå Pedagogisk-psykologisk teneste (PPT) i heimkommunen din  Dersom du blir følgt opp av andre som for eksempel vaksenopplæring, privatpraktiserande logoped eller helseføretak skal PPT vere innsøkande ...
 • Kva er afasi?

  09.09.2017 | Artikkel

  ...desse får afasi. Afasi kan også skyldast hjernesvulst, traumatisk hovudskade eller andre sjukdommar som fører til erverva hjerneskade. Kva er afasi?  Afasi er språkvanskar etter ein erverva skade i hjernen ...
 • Kopiere, flytte, slette og gi nytt navn til filer

  02.09.2019 | Kapittel

  ...eller Lagre som i Word, Excel eller PowerPoint. Filbehandling kan også gjøres fra Windows utforsker. Filbehandling med Word, Excel eller PowerPoint Når du er i dialogen Åpne (Ctrl+o) eller Lagre som (F12), ...
 • Tilrettelegging for samspill, språk og inkludering overfor barn med spesielle behov

  13.09.2018 | Artikkel

  ...skrevet i jeg-form, hvor «jeg» henviser til pedagogen som arbeider med barnet. Ord med store bokstaver viser til begreper/ord på tegnspråk. Innledning Som førskolelærer og audiopedagog, og med blant annet ...
 • Kompetanse for inkluderende praksis i barnehage og skole (SUKIP)

  22.11.2018 | Artikkel

  ...med tanke på utvikling av kompetanse for inkluderende praksis i barnehager og skoler. Inkludering som et grunnleggende prinsipp i norsk utdanningspolitikk ble sterkt understreket i mandatet til «Ekspertgruppen ...
 • Støy fra uteområdet

  20.06.2016 | Kapittel

  ...fra tilstøtende rom eller uteområdet er uønsket lyd. Dette kan være fra rom med aktiviteter som skaper lyd som f.eks. musikkrom, kjøkken, rom med maskiner, sløydsal, korridorer, gymnastikksal, trinnlyd ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!