Til hovedinnhold
Viser 1401–1410 av 2540 treff.
 • Oppdage synsnedsetjingar

  23.10.2023 | Kapittel

  ...aldersspesifikke kjenneteikn som bør føre til ein grundigare augemedisinsk undersøking. Ver merksam på at nokre av kjenneteikna som gjeld for yngre barn også kan gjelde for dei som er eldre.
 • Voksenrollen

  23.10.2023 | Kapittel

  Noen elever med synsnedsettelser har behov for en ressurslærer eller en assistent som kan bistå dem i skolehverdagen. De voksnes rolle er å tilrettelegge for faglig og sosial selvstendighet. Målet er at ...
 • Strakstilbud

  31.08.2023 | Kapittel

  Strakstjeneste er en tjeneste som gir rask tilgang til informasjon og veiledning ved nyoppdagede funksjonsnedsettelser hos barn, unge og voksne. Målgruppe for tjenesten er personer med nyoppdaget funksjonsnedsettelse ...
 • Video transcription Antje Mönnig Tactile Maps

  18.04.2021 | Artikkel

  Reading in Leipzig, Germany. We have produced Tactile Maps since many years and I'm proud to present you some information about our process and products. A very extensive project over several years is our German ...
 • Å undervise i lesing på videregående skole

  04.08.2023 | Kapittel

  Hva lesing består av og hva som kan bli krevende å få til Like viktig som å tilrettelegge undervisning og bruke kompenserende hjelpemidler for elever med lesevansker, er det også å styrke deres leseferdigheter ...
 • Utredning av døvblindhet

  11.05.2023 | Kapittel

  ...personer som ikke har blitt utredet for medfødt døvblindhet før de har blitt voksne. Når det er mistanke om nedsatt syn og hørsel bør dette utredes av spesialister på området og av fagpersoner som har kompetanse ...
 • Mine sirkler – Brukerveiledning

  06.06.2016

  ...bruk PC med sirkel hentet fra CD-en som følger med eksempelheftet «Kristin og de andre». Husk at det er strukturen «Mine sirkler» som skal brukes. Det er bare eksempler som er gitt i applikasjonen. Applikasjonen ...
 • Annerledes i tolkede samtaler

  07.06.2023 | Kapittel

  ...på tolken for å få med seg hva som blir sagt. Det kan oppleves litt rart, at den du snakker med ikke ser på deg. Men den tegnspråklige vil nok kaste et blikk på deg som snakker innimellom Du kan også bli ...
 • Hva sier forskning om omvendt undervisning?

  22.08.2022 | Kapittel

  ...vurdere elevenes  læringsarbeid. Mulighet for mobil læring ettersom ressursen kan sees når som helst og hvor som helst på mobile enheter.   Elevoppfølging En litteraturstudie gjort av Altemueller og Lindquist ...
 • Afasikafé

  28.06.2022 | Kapittel

  ...skolen dekker en del og fylket resten. Deltagerne som ikke kommer seg til voksenopplæringa på egen hånd blir hentet av en minibuss med rullestolrampe, som kjører en "oppsamlingsrunde". Oppdeling av dagen ...