Søk | www.statped.no

Søk

Søk i hele statped.no

Viser 1421 - 1430 av 2360 treff.

 • SuperNova kontrollpanel

  04.09.2019 | Kapittel

  ...kontrollpanel kan også åpnes som en minimert meny uten fanene. Den aktiveres ved å trykke CapsLock+Mellomrom. Med standardoppsettet viser kontrollpanelet en dialogboks med 4 faner som Visuell, Tale, Leselist ...
 • Tilpasset undervisning i den tidlige leseopplæringa

  05.01.2021 | Artikkel

  Leseferdigheter er på alle nivåer forbundet med læring, trivsel og motivasjon i skolen. Å komme godt i gang som leser i løpet av de første skoleårene har stor betydning for den videre skolegangen.  Elevene vi møter ...
 • Gi tilgang til kommunikasjon

  07.12.2021 | Kapittel

  ...viktig å kjenne til kva som finst. Kommunikasjonsformene vi vel, skal fungere kompenserande, erstattande eller støttande for det manglande talespråket. Når vi bestemmer kva som skal nyttast, må vi ta utgangspunkt ...
 • iMovie – videoredigering på iOS

  06.06.2016 | App

  ...av video egner seg godt til gi elever visuell og auditiv støtte. iMovie er en videoredigerings-app som kan brukes på iPad, iPhone og Mac. Bilder og video konkretiserer lærestoffet. For mange elever med ...
 • CI - og hva så?

  04.03.2016 | Bok/hefte

  ...rapport om samordnet pedagogisk oppfølging av barn med cochleaimplantat. Det tverrfaglige utvalget som står bak rapporten har foreslått en rekke tiltak for barn med cochleaimplantat (CI). Utvalgets forslag ...
 • Et vanlig barn i en vanlig barnehage? Vilkår for deltakelse i barnefellesskap for de yngste barna med cochleaimplantat i barnehagen.

  29.11.2018 | Artikkel

  ...jevnaldrende på tilsvarende måte som andre barn. Samtidig som cochleaimplantat medierer barnas tilgang til det kommunikative fellesskapet, viser studien at det oppstår forstyrrelser som begrenser eller hindrer ...
 • Utredning og vurdering ved flerspråklighet

  27.06.2019 | Artikkel

  ...kunnskaper om hva som kan fremme god tilrettelegging og læring. Det vil si at man må få kunnskaper både om barnet eller elevens forutsetninger og behov, og hva slags tilrettelegging som gir de beste læringsmulighetene ...
 • Bruk av følelsesgjenstander

  04.05.2015 | Kapittel

  ...større grad for barn enn for voksne. Synet kan i noen grad være til hjelp for å forstå følelsene og hva som utløste dem, for eksempel det sinte eller bebreidende ansiktet til en voksen. Uten syn får barnet færre ...
 • ILO og EILO

  15.02.2022 | Kapittel

  ...og/eller ved en sammendragning av nivået over stemmebåndene (det supraglottiske nivå). EILO utløses som oftest på nivået over stemmebåndene. Ved å gjøre en CLE-test kan man kategorisere graden av sammendragningen ...
 • Hvordan tilpasse hørselstekniske hjelpemidler

  03.02.2017 | Artikkel

  ...lydutjevningsanlegg nærfeltshøyttaler "Hører du meg nå?" er en veileder om hørselstekniske hjelpemidler som i hovedsak er rettet mot bruk av CI, men har også overføringsverdi til barn med høreapparat. I veilederen ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!