Søk | www.statped.no

Søk

Søk i hele statped.no

Viser 1481 - 1490 av 2360 treff.

 • Språkkista: tegn og symbol

  06.02.2017 | App

  ...bildebank på i alt 300 foto.  Disse er kategorisert i 10 tema som alle handler om hverdagen til små barn. Til hvert tema foreslås 30 sentrale begreper som utgangspunkt for språkarbeidet i barnehagen. Foruten fotografiene ...
 • Åpne landskap

  20.06.2016 | Kapittel

  ...slike store elevsamlinger kunne skape betydelig støy med redusert mulighet til å høre og oppfatte hva som blir sagt. Enkelte ganger blir tradisjonelle måter å undervise på i klasserom overført til det åpne ...
 • Hvordan motivere til skriving

  16.06.2016 | Artikkel

  ...lære. Motivasjon innen to hovedområder Språkinnlæring, og særlig en så komplisert språklig aktivitet som det å lære å lese og skrive når du er hørselshemmet, krever motivasjon knyttet til to hovedområder: ...
 • Tilrettelegging for deltakelse

  19.03.2022 | Kapittel

  ...tema og fokus. Det at eleven eventuelt har fikserte interesser, gjerne kalt særinteresser, kan brukes som en styrke. Å trekke inn interessefelt i undervisningen vil ofte bidra positivt for både læring og motivasjon ...
 • Lego Mindstorms - robot

  19.08.2021 | Kapittel

  Beltedrevet robot bygget med Lego Mindstorms. Hvordan virker det? Lego Mindstorms EV3 er et Lego-sett som lar deg bygge og programmere roboter. Det er mer avansert enn for eksempel Lego Spike og Lego WeDo ...
 • Formidling

  11.11.2020 | Kapittel

  ...de er produsenter og kan ta aktiv del i læringen. Erfaringer fra skoler viser at elever som får bruke video som metode i læringsarbeidet sitt, kan oppleve økt motivasjon og mestringsfølelse. Bruk av bilde ...
 • Analog programmering

  10.08.2021 | Kapittel

  ...forkant av undervisningen. Informasjon som bør deles i forkant kan være: programmeringsoppgaven konkreter som skal benyttes gruppen eleven skal være sammen med rom som skal benyttes  En analog programmeringsaktivitet ...
 • Effekt av artikulatorisk bevissthetstrening på skriftspråklige ferdigheter. En randomisert kontrollert undersøkelse og en singel case studie

  02.02.2022 | Artikkel

  Anne-Cathrine Thurmann-Moes doktorgradsprosjekt var et intervensjonsstudie som tar sikte på å prøve ut hvorvidt artikulatorisk støtte i leseundervisningen kan virke positivt for elever med alvorlig grad ...
 • Teamarbeid skaper resultater

  15.10.2018 | Kapittel

  ...arbeidet, en erfaring jeg tror er felles for rådgiverne i Statped. Teamarbeidet bidrar til at skolen som virksomhet har fokus på alle elevers mulighet for å kunne samhandle med andre og være aktive deltakere i ...
 • Organisatoriske tiltak for lek

  19.02.2019 | Kapittel

  ...hensyn ved valg av tema og leker. Alle barna deles inn i faste grupper med faste voksne, et fast tema som lekes over tid og på et fast sted. Lekegruppen det blinde barnet deltar i kan ikke ha mer enn to eller ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!