Til hovedinnhold
Viser 1511–1520 av 2539 treff.
 • Voice Dream Scanner

  11.12.2019 | App

  Skanner kan du ta bilde av tekst og få den opplest. Appen kan brukes av alle og egner seg godt for de som har lesevansker eller nedsatt syn. Voice Dream Skanner kan importere filer fra andre kilder eller benytte ...
 • Epilepsi

  05.06.2020 | Kapittel

  ...autismespekterforstyrrelser (ASF). Det kan være en utfordring å skille epileptiske anfall fra atferd som skyldes autismespekterforstyrrelser (ASF). Å utrede symptomer er viktig for å lykkes med behandling ...
 • Videomøte ved bruk av Cisco Webex Meeting

  08.06.2020 | Artikkel

  ...hopper du over trinn 2 til 6. Du trenger ikke å registrere noen brukerkonto eller logge inn for å delta som gjest. Trykk på den grønne Join Meeting-knappen i invitasjonen fra Statped. Velg Download for å godta ...
 • Hørselstap

  29.10.2021 | Kapittel

  ...hørselshemmet brukes om alle personer som har nedsatt hørsel, fra de med lettere hørselstap til døve. Auditive prosesseringsvansker (APD), se våre nettsider, er en hørselsvanske som skyldes dysfunksjon i auditiv ...
 • Diagnoser og tilstander – kombinerte sansetap

  12.05.2023 | Kapittel

  ...en del av en sammensatt funksjonshemning. Andre barn kan ha vært igjennom tester på syn og hørsel som viser normale funn, men klarer ikke å nyttiggjøre seg den informasjonen de får via disse to sansene ...
 • Ervervet døvblindhet

  11.05.2023 | Kapittel

  ...utvikles ved at man er født hørselshemmet og senere utvikler synshemning og mange av disse har tegnspråk som sitt førstespråk. Andre er født synshemmet og utvikler hørselshemning senere. I sjeldne tilfeller kan ...
 • Betydningen av å lære skriftspråk

  07.06.2023 | Kapittel

  ...for alle Kommunikasjon er multimodalt – vi kommuniserer på mange og ulike måter. Personer som ikke har talespråk som sin uttrykksform har behov for å få mulighet til å uttrykke seg på andre måter, på alternative ...
 • Kartlegge i skolen

  04.08.2023 | Kapittel

  ...opplæringen i skolen. Hvordan har læringssituasjonene vært lagt til rette for at eleven skal utvikle seg som person, delta i læringsfellesskap og lære fag? Dersom det har vært gode læringsvilkår, men utbyttet ...
 • Matematikkangst

  04.08.2023 | Kapittel

  Matematikkangst (ofte kalt matteangst) kan beskrives som en opplevelse av frykt, engstelse og stress i møte med matematikk. Trygghet er en forutsetning for å avhjelpe matteangst, og kan etableres med tilrettelegging ...
 • Andre vansker

  04.08.2023 | Kapittel

  ...matematikk som fag, kartlegging, didaktikk og tilrettelegging. Her beskriver vi kort hvordan vansker på andre områder kan påvirke elevers matematikklæring, og nevner noen prinsipper for tilrettelegging som elever ...