Søk | www.statped.no

Søk

Søk i hele statped.no

Viser 1641 - 1650 av 2360 treff.

 • Analog programmering

  10.08.2021 | Kapittel

  ...forkant av undervisningen. Informasjon som bør deles i forkant kan være: programmeringsoppgaven konkreter som skal benyttes gruppen eleven skal være sammen med rom som skal benyttes  En analog programmeringsaktivitet ...
 • Effekt av artikulatorisk bevissthetstrening på skriftspråklige ferdigheter. En randomisert kontrollert undersøkelse og en singel case studie

  02.02.2022 | Artikkel

  Anne-Cathrine Thurmann-Moes doktorgradsprosjekt var et intervensjonsstudie som tar sikte på å prøve ut hvorvidt artikulatorisk støtte i leseundervisningen kan virke positivt for elever med alvorlig grad ...
 • Teamarbeid skaper resultater

  15.10.2018 | Kapittel

  ...arbeidet, en erfaring jeg tror er felles for rådgiverne i Statped. Teamarbeidet bidrar til at skolen som virksomhet har fokus på alle elevers mulighet for å kunne samhandle med andre og være aktive deltakere i ...
 • Organisatoriske tiltak for lek

  19.02.2019 | Kapittel

  ...hensyn ved valg av tema og leker. Alle barna deles inn i faste grupper med faste voksne, et fast tema som lekes over tid og på et fast sted. Lekegruppen det blinde barnet deltar i kan ikke ha mer enn to eller ...
 • Åpne landskap

  20.06.2016 | Kapittel

  ...slike store elevsamlinger kunne skape betydelig støy med redusert mulighet til å høre og oppfatte hva som blir sagt. Enkelte ganger blir tradisjonelle måter å undervise på i klasserom overført til det åpne ...
 • Hvordan motivere til skriving

  16.06.2016 | Artikkel

  ...lære. Motivasjon innen to hovedområder Språkinnlæring, og særlig en så komplisert språklig aktivitet som det å lære å lese og skrive når du er hørselshemmet, krever motivasjon knyttet til to hovedområder: ...
 • Tilrettelegging for deltakelse

  19.03.2022 | Kapittel

  ...tema og fokus. Det at eleven eventuelt har fikserte interesser, gjerne kalt særinteresser, kan brukes som en styrke. Å trekke inn interessefelt i undervisningen vil ofte bidra positivt for både læring og motivasjon ...
 • Skriveutvikling

  01.07.2020 | Artikkel

  Vanlig skriveutvikling består av faser, men den kan av ulike årsaker avvike fra det som er adekvat for alderen. Barn møter skriftspråket med ulik kulturell, sosial og språklig bakgrunn. Dette vil være ...
 • Språk 5–6 screeningtest for språkvansker

  10.02.2017 | Kartleggingsmateriell

  Screening er det første nivået i en utredningsprosess. Testen tar sikte på å besvare generelle spørsmål som: ”Er elevens språklige ferdigheter adekvate for hans/hennes alder, eller bør denne eleven henvises ...
 • Number Frames

  03.05.2016 | App

  ...kunne appellere til flere aldersgrupper. Den kan brukes av alle, men passer spesielt godt for elever som har særskilt behov for visuell støtte og alternative skriveredskaper. Beskrivelse av ressurs Number ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!