Søk | www.statped.no

Søk

Søk i hele statped.no

Viser 1771 - 1780 av 2361 treff.

 • Åpne for læring

  27.01.2016 | Bok/hefte

  Fetal Alcohol Spectrum Disorders (FASD) i skolen. Det finnes trolig ett barn i hver tredje klasse som har skader etter alkohol i svangerskapet. Det er derfor stort behov for kunnskap om hvordan møte barn ...
 • QR-koder

  03.05.2016 | App

  Da kommer lenken fram på skjermen. Du kan også bruke QR-kode apper. De har gjerne flere funksjoner, som for eksempel å lagre koder du skanner. barn med ipad I en pedagogisk sammenheng kan derfor QR-koder ...
 • KreftTegn

  06.06.2016 | Nettressurs

  Hvis du selv eller noen som står deg nær får en kreftdiagnose dukker det opp mange spørsmål. Hva skjer videre, hvilken behandling kan jeg få, finnes det håp, hvor kan jeg få hjelp og støtte?  På KreftTegn finner ...
 • Ekkolokalisering

  21.03.2014

  ...omgivelsene ved hjelp av lyd som reflekteres. De fleste objekter gir et hørbart ekko. Ekkoet kan gi informasjon om vegger, døråpninger, trær og stolper, parkerte biler og mye mer. Lyden som fremkaller ekko eller ...
 • Syn og synsfunksjon

  08.06.2016 | Artikkel

  Dette skjer når vi knytter synsinntrykk til tidligere erfaringer, eller når vi retter blikket mot noe som fanger oppmerksomheten. Synsapparatet Synsapparatet består av øyet (oculus) og øyets ytre og indre ...
 • Dysleksi, oppdage vansken

  04.09.2017 | Artikkel

  ...jo før kan vi sette inn egnede tiltak. Førskolealder Allerede i førskolealder kan vi oppdage barn som senere får utfordringer med å lese og skrive. Tidlige risikotegn på utvikling av lese- og skrivevansker ...
 • Rådgivning og veiledning om nedsatt hørsel

  15.06.2016 | Tjeneste

  ...fagkunnskap som skal bidra til endringer og forbedringer av pedagogisk praksis i barnehager og skoler. Målgruppe Ansatte i PPT, barnehage, skole, videregående skole og voksenopplæringen som søker om bistand ...
 • Utredning av hørselsfunksjon

  17.06.2016 | Tjeneste

  ...betingelser for opplæring, deltakelse og læringsmiljø. Målgruppe Barn/unge/voksne, PPT og barnehager/skoler som har behov for utredning. Mål Bistå kommunene i å utrede personer med nedsatt hørsel. Hvordan få tjenesten ...
 • Tilrettelegge eksamen ved løpsk tale

  23.06.2016 | Artikkel

  Munnleg eksamen kan vere utfordrande for dei som har løpsk tale.  Tidspress og prestasjonskrav kan påverke taleflyten negativt. Eksamen er difor utfordrande for mange med løpsk tale. For andre med løpsk ...
 • Se hva jeg kan!

  05.07.2016 | Video

  ...personalet i skolen inkluderer Amalie i det sosiale fellesskapet med andre elever, hvor læringsmål som deltakelse, å hilse, vente på tur, og omgås på en hyggelig måte har vært viktige. De erfarer at Amalie ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!