Til hovedinnhold
Viser 2151–2160 av 2540 treff.
 • Utforsk betydningen av håndform

  06.03.2023 | Kapittel

  ...denne gangen kun ved å bruke en bestemt håndform. Prøv dette igjen med andre håndformer. Drøft hva som kan skje hvis vi bruker feil håndform i et tegn når vi prater med noen? ...
 • Det andre ordet

  04.05.2023 | Kapittel

  ...ordet skille seg vesentlig fra det første ordet. Det må være mye kortere eller mye lengre ha bokstaver som oppleves taktilt forskjellig fra det første Dette er for å sikre at eleven klarer å kjenne den taktile ...
 • Mobilitetsruter

  09.08.2023 | Kapittel

  ...slike ruter er selve kjernen i mobilitetsopplæringen. Ruteopplæringen skal gjøre eleven så selvstendig som mulig. Rutene må planlegges og tilrettelegges med utgangspunkt i den enkelte elevs synsfunksjon og ...
 • Fase 3. Henvisning til PPT

  04.08.2023 | Kapittel

  ...eventuelt behov for spesialundervisning. PPT lager en sakkyndig vurdering med tilråding til skolen som anbefaler hvilket opplæringstilbud eleven bør ha. Skolen mottar tilrådingen, og rektor har ansvar for ...
 • Tegnspråk – et visuelt språk

  31.01.2023 | Kapittel

  Noen ord har ulike tilhørende tegn som varierer ut ifra konteksten ordet brukes i. Eksempelvis finnes det ulike tegn for det norske ordet «mye». De ulike tegnene avhenger av hva det er mye av. Tenk på ...
 • Autismespekterforstyrrelse

  07.02.2023 | Kapittel

  ...vil i varierende grad ha tendenser til rigide og repeterende væremåter. Diagnosen favner personer som fungerer svært ulikt.   Når personer med utviklingshemming også har ASF vil det ha betydning for pedagogiske ...
 • Hotjar

  04.05.2018 | Kapittel

  ...hva nettbrukerne klikker på hvor nettbrukerne stopper opp når de skroller på en side  Informasjonen som samles inn av Hotjar, lagres på Hotjars servere i Irland. Hotjar lagrer ingen personlig informasjon ...
 • Hva er taktile tankekart?

  17.03.2021 | Kapittel

  ...å lage tankekart på, er å skrive et ord midt på et ark, trekke linjer fra ordet og skrive nye ord som assosieres med det første ordet. Taktile tankekart følger de samme prinsippene, men tankekartet utformes ...
 • Læring og kommunikasjon gjennom taktile strategier i møte med barn og voksne med medfødt døvblindhet

  15.03.2022 | Veileder

  ...og bruk av taktile strategier blir derfor viktig. Her kan du lese om hvordan du kan bruke kroppen som redskap i samspill og kommunikasjon med barn, unge og voksne med medfødt døvblindhet. Materialet er ...
 • Hva er kompetanseløftet?

  07.07.2021 | Kapittel

  ...kompetanse til å gi et inkluderende og tilpasset pedagogisk tilbud til alle barn og elever, også de som har behov for særskilt tilrettelegging.  Målgruppen for kompetanseløftet er ansatte i barnehager og ...