Søk | www.statped.no

Søk

Søk i hele statped.no

Viser 2281 - 2290 av 2361 treff.

 • Dysleksi og regning

  15.06.2016 | Artikkel

  ...å skrive oppgavesvar. Noen elever trenger å jobbe mer med å forstå spesifikke matematiske begreper som de skal bruke i regnearbeidet. Tips til hvordan du kan arbeide systematisk med begrepsinnlæring finner ...
 • Strakstilbud ved leppe-kjeve-ganespalte

  07.06.2022 | Tjeneste

  ...typer spalter. Mål Å gi foreldre informasjon og opplæring slik at de kan kjenne seg trygge i rollen som foreldre til et barn født med LKG Øke foreldrenes kompetanse i hvordan de kan stimulere barnet i språk- ...
 • Dysleksi og skriving

  04.09.2017 | Artikkel

  ...tilrettelegging og effektiv bruk av teknologi kan elever med lese- og skrivevansker mestre skriving som grunnleggende ferdighet på et høyt nivå. Læreren må jobbe systematisk med å utvikle elevens skriveferdigheter ...
 • Hva er løpsk tale?

  31.08.2016 | Bok/hefte

  ...settes inn på et tidligere tidspunkt. Løpsk tale er lite kjent blant folk flest og for yrkesgrupper som for eksempel leger, lærere og psykologer. Mange med løpsk tale går gjennom et helt utdanningsløp uten ...
 • PPTs systemrettede arbeid i barnehagen

  24.06.2019 | Bok/hefte

  «PPTs systemrettede arbeid i barnehagen» handler om barnet som en del av en sosial kontekst. En av oppgavene til Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) er å bistå barnehagen med kompetanse- og organisasjonsutvikling ...
 • Statped

  02.12.2016 | Kapittel

  Kunnskapsdepartementet fra og med 1. januar 2020. Føringene for Statpeds arbeid legges i de årlige statsbudsjettene. Som en del av opplæringssektoren i Norge skal Statped bidra til at barn, unge og voksne med særskilte opplæringsbehov ...
 • Dysleksi og muntlige ferdigheter

  23.10.2017 | Artikkel

  ...uttrykke seg muntlig Noen elever med dysleksi erfarer at det er like utfordrende å uttrykke seg muntlig som skriftlig. Mange strever med å formulere seg, med å ha sammenheng i det de vil formidle, og med å huske ...
 • De ytre øyemusklene

  21.05.2015

  ...øynene raskt kan bevege seg dit du ønsker. Hvis en av disse nervene skades, lammes den/de musklene som styres av nerven (innerverer). Dermed blir det umulig å rette blikket i den lammede muskelens trekkretning ...
 • Epler

  08.06.2016 | Artikkel

  Skriv ut "Dette er meg" –boka. Be eleven bruke talemaskinen til å fylle ut hvert eple med et adjektiv som beskriver seg selv. Skriv hvert ord i et eple.    
 • Hvordan tilrettelegge?

  22.10.2019 | Kapittel

  ...innholdet og det sosiale samspillet. Det blir lettere å rette fokus og konsentrere seg om den aktiviteten som pågår. For å skape struktur og forutsigbarhet, handler det om å tilrettelegge for å mestre problemløsning ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!