Til hovedinnhold
Viser 281–290 av 2540 treff.
 • Voksne med stamming

  26.06.2020 | Artikkel

  ...av stammingen som er hørbar eller synlig for andre. For mange kan angsten for å stamme, unngåelser, skam og mindreverdighetsfølelse være vel så utfordrende. Tale og kommunikasjon hos den som stammer kan ...
 • Slik spør du elever om hvordan digital undervisning fungerer

  26.02.2021 | Artikkel

  ...spørsmål som lærere kan stille til elever med nedsatt hørsel. Når eleven din svarer på spørsmålene nedenfor, kan du som er lærer få innsikt i elevens opplevelser av digital undervisning belyse saker som bare ...
 • Lesevansker og dysleksi

  20.06.2016 | Artikkel

  ...den første leseopplæringen kan ser ut til å gå bra, er det mange elever med små og store hørselstap som sliter med å bli dyktige lesere av ulike årsaker. Den alvorligste og vanskeligste å avdekke hos hørselshemmede ...
 • Nedsatt hørsel og minoritetsbakgrunn

  01.07.2016 | Artikkel

  ...og finne seg selv i møtet mellom to kulturer. Dette kommer i tillegg til utfordringer som barn med nedsatt hørsel som har vokst opp i norsk kultur kan streve med. Statped kan bistå kommunen med råd. Å ha ...
 • Victor Reader Trek - Multimediaspiller og GPS for synshemmede

  17.01.2019 | Artikkel

  Victor Reader Trek (VRT) er en kombinert GPS og DAISY-spiller som du kan bruke med én hånd. Victor Reader Trek (VRT) er en kombinasjon av DAISY-spilleren Victor Reader Stream og GPS-enheten Trekker Breeze ...
 • Tilrettelegging på arbeidsplassen

  16.06.2016 | Artikkel

  ...bord gode lysforhold er alltid viktig for personer som er avhengig av synet for å kommunisere på møter: runde bord kan gi bedre mulighet for å se hvem som snakker og gjøre det lettere å følge med arbeidsgiver ...
 • – Vær tydelig når barnet har språkforstyrrelser

  10.11.2023 | Artikkel

  (DLD), sier rådgiver Kirsten M. Bjerkan.  Hun forteller at mange barn med DLD strever med å forstå det som blir sagt. De strever også med å fastholde det de hører lenge nok til at de får prosessert det. Bjerkans ...
 • Tematavler om krigen i Ukraina

  25.02.2022 | Artikkel

  ...snakke om det som skjer i verden. Vi har laget to eksempler på tematavler som dere kan bruke som inspirasjon til å lage eget materiell, eller finne/legge til ord i kommunikasjonsmiddelet som ditt barn eller ...
 • Taleapraksi

  16.05.2022 | Artikkel

  ...for Norsk Logopedi i 2020. Hva er taleapraksi? Taleapraksi skiller seg fra afasi, som er en språkvanske, og dysartri, som er en talevanske grunnet lammelser eller skader i artikulasjonsapparatet. Taleapraksi ...
 • Inclusion in Norwegian Higher Education: Deaf Students’ Experiences with Lecturers

  19.02.2019 | Artikkel

  ...enkelte studenten med funksjonsnedsettelse må ta ansvaret for å tette gapet mellom den tilretteleggingen som tilbys og de behovene de har. Lærernes kompetanse om tilrettelegging er viktig  Denne artikkelen bygger ...