Søk | www.statped.no

Søk

Søk i hele statped.no

Viser 301 - 310 av 2360 treff.

 • Utviklingshemming og tilrettelegging

  03.10.2021 | Artikkel

  ...barn, unge og voksne med utviklingshemming et pedagogisk tilbud som er tilrettelagt for deres forutsetninger, og av samme kvalitet som det som gis andre. Skal elever med utviklingshemming få utnyttet sitt ...
 • Medbestemmelse, deltagelse og læring for mennesker med multifunksjonshemming

  02.11.2021 | Seksjon

  -13.mai 2022 Dette er et konferanse som er aktuelt for ansatte i barnehage og skole, for PP-tjenester og habiliteringstjenester, for foreldre, og for alle andre som har i oppgave å skape godt livsinnhold ...
 • Måltider

  23.05.2018 | Kapittel

  ...kveldsritual som gjentas hver kveld. Kveldsmat kan gjerne være en del av et kveldsritual med for eksempel kveldsmat, bading, legge seg, synge samme sang, pakke dynen rundt barnet. Lag et ritual som passer for ...
 • Forklaring

  18.09.2018 | Kapittel

  ...må på samme måte som hørende barn oppleve repetisjoner i språkinnlæringen. De må få se at tegnet bli utført mange ganger, et par ganger er ikke nok. Det er viktig å benytte hendelser som skjer hver dag når ...
 • Forklaring

  18.09.2018 | Kapittel

  Humor og glede kan sees på som en metode, et virkemiddel og redskap. Min erfaring er at glede, tull og tøys er undervurdert i småbarnspedagogikk. Det å skape lyst og glede i samværet med barn er betydningsfullt ...
 • Arbeidsoppgåve 1: Vise og bruke

  07.12.2021 | Kapittel

  ...barnehage. Kor mange og kven i personalgruppa kommuniserer med barnet som nyttar ASK? Vurder om fleire bør kunne kommunisere med barnet, og hva som skal til for å få det til. Kva får de til å kommunisere om? Kva ...
 • Arbeidsoppgåve 2: Lære andre barn

  07.12.2021 | Kapittel

  ...denne kommunikasjonsforma endå meir? Tenk gjennom kva teikn/grafiske symbol som er aktuelle å bruke på mange arenaer. Bestem kven som skal lage dei, og kvar dei skal vere. 
 • Beskytte under utforsking

  10.07.2017 | Kapittel

  ...ubehagelige berøringsopplevelser som i verste fall fører til at barnet vegrer seg mot å bruke hendene til å utforske. Les mer om felles oppmerksomhet med små barn som er blinde.
 • Fra bruker til deltaker

  07.02.2022 | Kapittel

  ...blir ofte forstått som den/de døve som deltar i samhandling med tolk. I faglitteratur om tolking brukes benevnelsen primærdeltaker fremfor tolkebruker, og da refereres det til alle som deltar i samtalen ...
 • Tastatur

  04.09.2019 | Kapittel

  JAWS. Tenk på nummertastaturet som et slags piltastatur, med 4/6 som pil venstre/høyre, 8/2 som pil opp/ned, 7/1 som Home/End og 9/3 som Page up / Page down. Null fungerer som Insert. I standardoppsettet ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!