Søk | www.statped.no

Søk

Søk i hele statped.no

Viser 401 - 410 av 2361 treff.

 • Om strakstilbud fra Statped

  19.06.2016 | Artikkel

  Målet er å gi et raskt tilbud i en akuttfase samtidig som det så snart som mulig etableres kontakt med ansvarlig kommune. Statped og kommunen finner en hensiktsmessig måte å gå videre med saken på. Hjelp ...
 • Rettigheter ved utredning

  18.06.2015

  ...til barn som fra fødselen av, eller barn, unge og voksne som etter sykdom/ulykke, har behov for særskilt tilrettelegging i opplæring. Rett til permisjon og omsorgspenger Foreldre/foresatte som er i arbeid ...
 • Innsøking for tegnspråklig opplæring ( §3-9)

  17.03.2022 | Kapittel

  ...søkeren bor. Det er fylkeskommunen der eleven er bosatt i ved innsøkning til videregående opplæring, som har ansvar for at eleven får videregående opplæring. Fylkeskommunen der søkeren bor, sender søknaden ...
 • Videregående opplæring med tegnspråktolk

  17.03.2022 | Kapittel

  ...skal tolkes Alle aktiviteter som finner sted i skolens regi, er å regne som opplæring, også arrangementer som finner sted på ettermiddags- og kveldstid. Det er fylkeskommunen som skal dekke utgifter til tolk ...
 • Gutta på randen - av klasserommet

  02.12.2021 | Video

  ...læringsleir med fokus på faglig, personlig og sosial læring. Målgruppe er gutter som skal begynne i 10. klasse og som opplever skolen som utfordrende. Hovedmålet til Guttas Campus er «å støtte guttenes faglige ...
 • Flere språk – flere muligheter

  27.01.2016 | Bok/hefte

  ...bygget opp rundt en arbeidsmodell som hjelper leseren til å koordinere ulike typer tilrettelegging, som forarbeid, ord- og begrepslæring, flerspråklig læring og arbeidsmåter som støtter forståelse av læringsinnhold ...
 • Matematikk med leselist 8.–13. trinn

  08.01.2016 | Veileder

  Veilederen gir en innføring i hvordan en elev som bruker punktskrift, kan benytte leselist og PC i matematikk.  Den dekker hele matematikkpensumet i ungdomsskolen og den obligatoriske delen av matematikkpensumet ...
 • Internett med JAWS

  14.12.2015 | Bok/hefte

  ...eignar seg for lærarar som skal undervise blinde i bruk av JAWS og Internett. Synshemma brukarar som kan ein del om Internett frå før, vil òg ha god nytte av heftet. For ein som er blind kan det vere vanskeleg ...
 • Hva forteller sammenfatningen?

  21.08.2017 | Kapittel

  Når sammenfatningen er laget, sitter dere med et viktig dokument som sier veldig mye om personen med multifunksjonshemning på en positiv måte. I sammenfatningen kommer personens sterke sider, personlighet ...
 • Samarbeid mellom hjem og barnehage/skole

  22.10.2019 | Kapittel

  ...kunne øke treffsikkerheten på den spesialpedagogiske hjelpen, eller tilretteleggingen, som gis barnet. For barn som har et særlig behov for struktur og forutsigbarhet, er sårbare for engstelighet eller ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!