Søk | www.statped.no

Søk

Søk i hele statped.no

Viser 471 - 480 av 2360 treff.

 • 2-tusen

  06.06.2016 | Nettressurs

  ...norsk tale/skrift og støtte for bryterstyring. Ressursen er laget for barn som har norsk tegnspråk som ett av sine språk, og barn som kommuniserer med grafiske tegn (ASK). Men med norsk tale og skrift skulle ...
 • Å skrive seg til lesing (STL+) med talesyntese

  03.02.2016 | Video

  Se video/filmsnutt som veileder om hvordan du som er lærer, kan bruke talesyntese og få et talende tastatur som leser opp bokstavlyden når du jobber med lese- og skriveopplæring i barneskolen.  STL+ går ...
 • Fokus på tidlig innsats

  06.06.2016 | Nettressurs

  ...det små filmer som viser eksempler på tiltak i ulike barnehager og videointervjuer.  Tidlig innsats i tidlig alder I barnehagen møter personalet fra tid til annen barn som viser en atferd som gir grunn til ...
 • Identifisere barn med autismespekterforstyrrelser

  19.03.2022 | Kapittel

  ...lære og utvikle seg og kan hindre skjevutvikling av sekundære problemer og tilleggsvansker. For barn som har autisme er det viktig at laget rundt barnet oppdager og setter i gang tiltak tidlig. Tidlige kjennetegn ...
 • Tidlig innsats

  18.03.2022 | Kapittel

  ...lære og utvikle seg og kan hindre skjevutvikling av sekundære problemer og tilleggsvansker. For barn som har autisme er det viktig at laget rundt barnet oppdager og setter i gang tiltak tidlig. Identifisere ...
 • MatataLab - robot

  19.08.2021 | Kapittel

  Hvordan virker den? MatataLab er en koderobot som kan programmeres på mange måter. Kodesettet (grunnsettet) består av et kontrolltårn, en robot, kodebrikker, et landskapsbrett og diverse landskapsfigurer ...
 • Sosial læring

  09.12.2019 | Kapittel

  ...beskrivelse av det du trenger å vite for å mestre en situasjon som oppleves utfordrende.  Sosiale historier som metode er et pedagogisk verktøy som kan øke sosial forståelse og kan:  gi økt selvinnsikt og innsikt ...
 • Forskning om kroppslig lek og mening.

  19.02.2019 | Kapittel

  ...at den kroppslige leken, som er karakteristisk for små barn, framstår som barnets måte å søke og oppnå interaksjon med steder og andre mennesker i omgivelsene. Det framstår som en selvdreven aktivitetsform ...
 • Liten berøringsflate på telefon og stor berøringsflate på nettbrett

  11.05.2015 | Kapittel

  Orienteringsmessig betyr størrelsen på skjermen en del. Som eksempel har en iPhone 5 en berøringsflate på 5×9 cm. På en iPad er den 14,5×19,5 cm. Flaten på iPad er altså over 6 ganger større enn på iPhone ...
 • God ASK

  06.06.2016 | Nettressurs

  ...instruksjonar, forklaringar, spørsmål og arbeidsoppgåver som gjer at du som er vaksen, kan bli ein god kommunikasjonspartnar for barn frå to til seks år som treng alternativ og supplerande kommunikasjon (ASK) ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!