Til hovedinnhold
Viser 731–740 av 2541 treff.
 • Hva liker du å gjøre?

  08.06.2016 | Artikkel

  Modeller og lær andre setninger av denne typen som ender på et verb. For eksempel: Jeg liker å spille. Jeg må gå. Oppmuntre eleven til å utrykke andre setninger som slutter med et verb. Bruk en liten gruppe ...
 • Et analytisk blikk på inkludering

  22.05.2019 | Bok/hefte

  ...tema som kom ble tydelige da vi utforsket inkludering – tema som inngår i de voksnes profesjonalitet, og samtidig belyse en veiledningsmetodikk som kan være særlig egnet i møte med inkludering som tema ...
 • Adjektiv

  08.06.2016 | Artikkel

  3 (PDF) Bruk av ressursen Dra ikonene opp til visningsruten (oppe til høyre) for å sette sammen ikonene som representerer adjektivene i Minspeak® Det er laget huskelapper for hver side. Disse kan skrives ut ...
 • Mine tegn: Skolestart

  13.01.2016 | Bok/hefte

  Praktisk bok og filmer for lærere og foreldre som viser hvordan barn med forsinket språkutvikling kan uttrykke seg og forstå med tegn som støtte, også kalt tegn-til-tale.   «Mine tegn: Skolestart» består ...
 • Kva er best for barnet?

  12.10.2023 | Kapittel

  ...til å bli høyrd Barn veit ofte godt kva som er bra for dei, og kva dei vil – sjølv i svært ung alder. Barnehagar og skolar har ulike rutinar før skolestart. Som ein del av rutinane blir viktig informasjon ...
 • Tid og påminnelser

  22.10.2019 | Kapittel

  I løpet av skolehverdagen forholder elevene seg til tid på ulike måter, noe som ikke alltid er like lett for alle selv om skoledagen til vanlig styres av timeinndeling, struktur og friminutter. Påminnelser ...
 • Cubetto - robot

  19.08.2021 | Kapittel

  Cubetto robot og kodebrett Hvordan virker den? Cubetto er en kubeformet robot i tre som kodes ved hjelp av et fysisk kodebrett og kodebrikker. Cubetto er svært stillegående og beveger seg 15 cm av gangen ...
 • Tiltak

  04.08.2023 | Kapittel

  En rekke ulike forhold vil være med på å avgjøre hva som er gode tiltak for elever med lese- og skrivevansker. Det er derfor viktig at man alltid gjør en helhetlig vurdering av en elev sine styrker og ...
 • Flere språk – flere muligheter

  27.01.2016 | Bok/hefte

  ...bygget opp rundt en arbeidsmodell som hjelper leseren til å koordinere ulike typer tilrettelegging, som forarbeid, ord- og begrepslæring, flerspråklig læring og arbeidsmåter som støtter forståelse av læringsinnhold ...
 • Matematikk med leselist 8.–13. trinn

  08.01.2016 | Veileder

  Veilederen gir en innføring i hvordan en elev som bruker punktskrift, kan benytte leselist og PC i matematikk.  Den dekker hele matematikkpensumet i ungdomsskolen og den obligatoriske delen av matematikkpensumet ...