Søk | www.statped.no

Søk

Søk i hele statped.no

Viser 731 - 740 av 2361 treff.

 • Tilskuddsordning

  07.07.2021 | Kapittel

  (UH-sektoren). Lokale behov ligger til grunn for å prioritere hvilke kompetansehevingstiltak som er aktuelle, og som blir satt i gang.
 • Punktnotekriterier

  25.02.2021 | Video

  Denne filmen går gjennom alle notekriteriene og gir deg svar på dette. Som i vanlige noter har også punktskrift andre tegn enn noter som f.eks. kryss, bindebue og dynamikk. For at man ikke skal blande disse ...
 • Dysleksi

  02.12.2020 | Kapittel

  De kan ha stor nytte av å få teksten lest opp samtidig som den markeres på skjermen. På denne måten vil de hele tiden vite hvor de er samtidig som ordbilder knyttes til lyden av ordet.
 • Guidelines for Assessment of Cognition in Relation to Congenital Deafblindness

  11.11.2015 | Veileder

  ...har vært «From sensation to dialogue» som foreslår at kognisjon, referert til læring og viten, bør bli adressert i et vidt perspektiv som involverer disipliner som fysiologi, nevrologi, kognitiv psykologi ...
 • CCC-2 Children`s Communication Checklist

  04.03.2016 | Kartleggingsmateriell

  ...tillegg kan instrumentet bidra til å fange opp barn som bør utredes videre for mulig autismespekterforstyrrelse. Sjekklisten består av 70 utsagn som beskriver et barns kommunikasjon og språkrelaterte atferd ...
 • Søbstadveien 65, 7088 Heimdal

  27.06.2017 | Artikkel

  ...et begrenset antall parkeringsplasser til de som skal besøke Statped og Statpeds ansatte. Fordi kapasiteten på parkering er begrenset, anbefaler vi alle som skal besøke oss om å benytte kollektivtransport ...
 • Synstap og overganger i skolen

  15.06.2016 | Artikkel

  Forbered overgangen i god tid når en som er synshemmet skal begynne på skolen eller bytte skole. Start allerede høsten før skolestart, og gjerne enda tidligere. Overganger er viktige milepæler for alle ...
 • Juvenile Neuronal Ceroid Lipofuscinosis, Childhood Dementia and Education

  09.05.2019 | Bok/hefte

  ...fra et relativt høyt antall familier og profesjonelle som arbeider eller har arbeidet med individer som har JNCL. Begrepet barnedemens introduseres som en viktig faktor i planlegging og tilrettelegging av ...
 • AV1 - en stedfortreder i klasserommet

  02.10.2017 | Artikkel

  AV1 kan fungere som en stedfortreder for elever som av ulike grunner er borte fra skolen over lengre tid. Elever som er alvorlig syke kan oppleve ulike former for stress, smerte, engstelse og bekymringer ...
 • Dysleksi og inkludering

  08.06.2016 | Artikkel

  ...så stor del av undervisningen som mulig innenfor klassefellesskapet. De fleste barn har en sterk følelse av å høre til i klassen sin og ønsker å ta mest mulig del i det som skjer der. Hensynet til dette ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!