Søk | www.statped.no

Søk

Søk i hele statped.no

Viser 791 - 800 av 2361 treff.

 • Etterklangstid og flutterekko

  20.06.2016 | Kapittel

  ...overflate, vil det i stor grad være vokalene som reflekteres. Når vokalene dominerer lydbildet, er det vanskeligere å oppfatte hva som blir sagt. Etterklangstid I rom som har lang etterklangstid, reflekteres lyden ...
 • Brukerundersøkelsen 2016

  09.03.2017 | Publikasjon

  2016 (PDF) Som i 2014 og 2015 var undersøkelsen rettet til Statpeds individuelle brukere, og samarbeidspartnere: alle landets PP-tjenester barnehager og skoler som har barn eller ungdommer som mottar tjenester ...
 • Hvorfor kan ikke jeg få bruke hodet? Rapport om eksamen, obligatoriske prøver og vurdering for elever med behov for ASK

  26.02.2020 | Veileder

  (ASK) -bruker som ble intervjuet i rapporten om eksamen, obligatoriske prøver og vurdering for elever med behov for ASK.  Utarbeiding av rapporten er et arbeid som Statped har utført som en del av ASK-oppdraget ...
 • Om filmen Rom for mangfold

  22.06.2016 | Publikasjon

  Lindesnes i Vest-Agder ville gå på samme skole som alle andre han kjente. På den lille fådelte skolen på Selsøyvik på Helgelandskysten går Pernille (15) som har Asperger syndrom. Hvordan jobber man med inkludering ...
 • PAS-symbolsystemet

  17.02.2017 | Bok/hefte

  PAS-pakken består av en veileder, med linker til endel tilleggsressurser som kort, plansjer med bokstavlydsymbolene, og PAS som en egen font, slik at det går an å skrive i et vanlig tekstbehandlingsprogram ...
 • Focus MDVI

  27.04.2015 | Veileder

  Tsjekkia, Luxembourg og Norge deltok i prosjektet. Veilederen er en del av arbeidet som ble gjort gjennom de tre årene som Comeniusprosjektet varte. Det setter fokus på synspedagogens arbeid i utredningen ...
 • S

  01.12.2011

  Snellens tavle, synsprøvetavle angitt av hollenderen Snellen. Snøblindhet, inflammatorisk tilstand som fremkalles av ultrafiolett lys. Samme tilstand kan oppstå ved å se på en sveiseflamme (sveiseblink) ...
 • Sårbarhet ved tolket samhandling

  07.02.2022 | Kapittel

  ...når vi snakker sammen. Som vi var inne på i modulen «Hva er tolking?», under samtale og samtalens maskineri, så krever felles forståelse et godt stykke språkarbeid. Elementer som blikkontakt, tolkens prosesstid ...
 • Litterasitetspraksiser i barnehager med hørselshemmede og hørende barn

  16.03.2021 | Bok/hefte

  ...skape et inkluderende læringsmiljø. Studien til Ann-Elise Kristoffersen viser at det er flere forhold som er med på å skape gode vilkår for samhandling mellom hørselshemmede og hørende barn og voksne.  Kunnskap ...
 • Syn på ett øye

  21.05.2015

  De fleste som har syn på bare ett øye, har tilnærmet normal synsfunksjon og klarer seg godt uten spesielle hjelpemidler og omfattende tilrettelegging. Syn på ett øye omtales på fagspråket som monokulært ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!