Søk | www.statped.no

Søk

Søk i hele statped.no

Viser 921 - 930 av 2360 treff.

 • Fysisk tilrettelegging på skolen for elever med nedsatt hørsel

  15.10.2020 | Artikkel

  Skolen må være særlig oppmerksom på faktorer som bakgrunnsstøy (ventilatorer, vaskemaskiner som går, støy fra leker) blending og motlys belysningsstyrke etterklangstid lys på tavle og lærer plassering ...
 • Universell utforming av dokumenter

  01.10.2020 | Artikkel

  ...skriver. Språk Bruk et enkelt, tydelig og konsist språk uten interne begreper og forkortelser. 10 tips som gjør tekstene dine lettere å forstå. Språk og stavekontroll Du må angi hvilket språk teksten er skrevet ...
 • Fjernundervisning og personvern

  05.04.2020 | Kapittel

  ...for elever som har et enkeltvedtak om tjenesten Deltidsopplæring for hørselshemmede grunnskoleelever, der foresatte samtykker til at Statped tilbyr dette  tegnspråkopplæring for foreldre som følger kursrekken ...
 • Tolkens oppgaver

  02.02.2022 | Kapittel

  ...for voksne samtalepartnere. Sitatet over er fra en tolk som mener at mange vegrer seg for å tolke for barn. Hva er en god tolkebruker? Hvem er det som bruker tolken? Og hva er egentlig tolken sin jobb? Barn ...
 • Relasjonsbygging

  14.09.2020 | Kapittel

  ...erfaring ser vi at flere elever med ufrivillig skolefravær, eller de som har utfordringer med relasjon til lærer og medelever, har spill som interesse. Spill kan derfor være en inngang til å skape gode relasjoner ...
 • Hvem har særlig behov for struktur og forutsigbarhet?

  22.10.2019 | Kapittel

  ...nevrologiske forhold psykososiale vansker behov for tilrettelegging for å få tilgang til informasjon som påvirker sosial og faglig deltakelse. Dette kan gjelde barn med: sansetap (syn og hørsel) lærevansker ...
 • Inclusion in Norwegian Higher Education: Deaf Students’ Experiences with Lecturers

  19.02.2019 | Artikkel

  ...enkelte studenten med funksjonsnedsettelse må ta ansvaret for å tette gapet mellom den tilretteleggingen som tilbys og de behovene de har. Lærernes kompetanse om tilrettelegging er viktig  Denne artikkelen bygger ...
 • Interessekartleggingsskjema

  21.08.2017 | Kapittel

  Å spise/drikke (Stimuli med smak og/eller lukt) Andre sanser, som vestibulær sans og kinestetisk/proprioseptisk sans, er ikke tatt med som egne kategorier. Det er isteden satt opp en kategori med Andre ...
 • Årsaksforklaringer

  01.03.2018 | Kapittel

  Audiology (BSA). ASHA (2005) definerer APD som vansker med sentralnervesystemets yteevne og effektivitet i prosesseringen av auditive stimuli. BSA (2011) definerer APD som svikt i persepsjon av både tale- og ...
 • Lån av skolelydbøker og personvern

  04.07.2018 | Kapittel

  Skolelydbok er en utlånsordning for lydbøker som er strukturert slik at skolene fungerer som administratorer for elevene. Skolene vurderer hvilke elever som er låneberettiget etter Statpeds regler. Det ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!