Søk | www.statped.no

Søk

Søk i hele statped.no

Viser 961 - 970 av 2360 treff.

 • Sjå, hu smile!

  27.01.2016 | Artikkel

  ...til aktivitetar som å sjå i bok, forflytte seg, leike, eller snakke med noen. Men på sin måte kan ho kan kommunisere med dei rundt seg, for om alt leggast godt til rette slik at dei som er rundt henne oppfattar ...
 • Ung virkelighet (Film om «annerledeshet»)

  27.01.2016 | DVD

  Elise (16) og Jostein (18) som vi følger gjennom et halvt år. Via videodagbøker, intervjuer og opptak får vi del i deres ærlige meninger, sårbare refleksjoner og innsikt som de har ervervet seg. I filmen ...
 • SMART – undersøkelse og behandling ved alvorlig hjerneskade

  02.03.2016 | Artikkel

  Redskapet er utviklet for personer som gir få og svake responser, og hvor det er vanskelig å bestemme sansemodaliteter for stimulering. SMART måler responsfrekvens og -styrke som er av stor betydning ved valg ...
 • Tilbake til skolen etter en hodeskade

  02.02.2016 | Veileder

  ...hvilke følger det får for opplæringen. Denne veilderen er ment som en hjelp og et ungangspunkt for å tilrettelegge best mulig for elever som kommer tilbake til skolen etter en hodeskade. Statped ...
 • Non-verbale lærevansker

  30.03.2016 | Bok/hefte

  ...for barn og ungdom (BUP) og habiliteringstjenester som utreder og behandler barn og ungdom. Den vil også være interessant for pedagoger og foreldre som ønsker å vite mer om nonverbale lærevansker og om ...
 • Veileder om opplæring i punktskrift, mobilitet og bruk av tekniske hjelpemidler

  14.06.2016 | Veileder

  Veilederen gjelder elever som er blinde eller sterkt svaksynte i grunnskolen og i videregående opplæring. Elever som er blinde eller sterkt svaksynte, har rett til opplæring i punktskrift og bruk av tekniske ...
 • Hørsel og universell utforming

  17.06.2016 | Artikkel

  ...om å minimere bakgrunnsstøy, tilrettelegge for tekniske hjelpemidler og ha god visuell informasjon som skilting og lysvarsling. Dårlig akustikk er en belastning for alle. Mye bakgrunnsstøy gjør det vanskelig ...
 • Fra barnehagebarn til elev

  26.07.2016 | Video

  ...med hørselshemminger laget av Hørselshemmedes Landsforbund (HLF). For foreldre som har barn med hørselshemminger, og som skal inn i en institusjon med hørende barn, er disse overgangene ofte i overkant ...
 • Fra baby til barnehagebarn

  26.07.2016 | Video

  ...med hørselshemminger laget av Hørselshemmedes Landsforbund (HLF). For foreldre som har barn med hørselshemminger, og som skal inn i en institusjon med hørende barn, er disse overgangene ofte i overkant ...
 • Linjebøker/rutebøker à 25 ark

  26.08.2016 | Konkret materiell

  For svaksynte elever som har problemer med å se linje- eller rutemarkeringen i vanlige skrivebøker. Selges i pakker på 5 stk. Husk å spesifiser type, se prøvehefte. Spesialtilpassede skrivebøker kan lages ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!