Til hovedinnhold
Viser 661–670 av 2382 treff.
 • Hørsel og omvendt undervisning

  22.08.2022 | Kapittel

  Når du skal bruke omvendt undervisning for elever med nedsatt hørsel må du ta høyde for at en av de største utfordringene med å ha nedsatt hørsel er å hente ut auditiv informasjon i situasjoner med mye ...
 • Hvem bruker Minspeak®?

  08.06.2016 | Artikkel

  Minspeak®-systemer blir brukt i en rekke land. I tillegg til i mange engelskspråklige land (USA, England, New Zealand, Syd Afrika, m.fl.) blir det også mye brukt i Tyskland, Danmark, Frankrike og Italia ...
 • Statpeds kodebrikker

  19.08.2021 | Kapittel

  ...utformet med spor på undersiden som passer inn i kantene på brettet. Både brett og brikker produseres på en vanlig 3D-printer. Kodebrikker kan bestilles av Statped gjennom din kontaktperson. Du kan også produsere ...
 • Hva er lesing og skriving

  05.11.2020 | Kapittel

  ...avkodingsvansker, og en med dysleksi har ofte vansker med: å huske hvilken lyd som hører til bokstaven å analysere enkeltlyder i ord å trekke lyder sammen til ord å stave ord riktig I digitale tekster kan en talesyntese ...
 • Tips til foreldre

  08.06.2016 | Artikkel

  ...grunnlaget for at daglig bruk blir en vane. Øvelse gjør mester – det går ikke an å lære for eksempel spansk uten å bruke det sammen med noen. Det samme er tilfelle når en skal lære å uttrykke seg med Minspeak® ...
 • Tegnendring

  07.03.2023 | Kapittel

  ...avbildende tegn. Det er justeringer av tegn som endrer betydningen av tegnet. Vi beskriver kort de momentene Halvorsen har benyttet i sin bok:  Handlinger som varer ved  Tegn som beskriver en aktivitet som varer ...
 • Kurs for fagpersoner om kombinerte syns- og hørselsvansker og døvblindhet

  20.06.2016 | Tjeneste

  ...eller som moduler over tid. En nærmere beskrivelse av tjenesten Kunnskap om hvordan variasjoner av døvblindhet påvirker kommunikasjon, informasjonstilegnelse og orientering/mobilitet er grunnleggende.
 • Behandling av auditive forståelsesvansker

  28.06.2022 | Kapittel

  ...komplekst. Informasjonsprosesseringstid: Pas. forstår de første og siste ordene i et budskap bedre enn de andre ordene i budskapet. Periodisk tilbakevendende aud. impersepsjon : Pas. forstår noe, men ikke ...
 • Cause and Effect Sensory Sound Box

  14.09.2016 | App

  Cause and Effect Sensory Sound Box er en app som kan brukes til å jobbe med årsak/virkning, sansestimulering og ferdigheter i bruk av berøringsskjerm. Appen har mye til felles med Couse and Effect Sensory ...
 • Utforming

  12.05.2015 | Kapittel

  ...produsenter, og det fysiske utseendet varierer en del. Noen fellestrekk er det likevel. Enheten er flat. Hele eller det aller meste av oversiden består av en glatt skjerm, mens undersiden er laget i metall ...