Søk | www.statped.no

Søk

Søk i hele statped.no

Viser 1441 - 1450 av 2343 treff.

 • Beskrivelse av båndet i Office

  02.09.2019 | Kapittel

  Båndet via hurtigtaster ved å trykke Alt og deretter bokstav (eller F10 og deretter bokstav) for en kategori og en bokstav for gruppe og bokstav for kommando. Hurtigtastene vises kun visuelt og ikke med skjermleseren ...
 • Utredning av stemmevansker

  15.02.2022 | Kapittel

  ...stemmevansker bør skje i form av en helhetlig kartlegging. Dette er viktig for å kunne sette mål for den logopediske oppfølgingen og finne gode, målrettede tiltak. Det må alltid foreligge en epikrise fra øre-nese-hals ...
 • SVANTE-N Testverktøy for artikulasjons- og nasalitetsvansker

  06.06.2016 | Kartleggingsmateriell

  ...den svenske som mulig, men tilpasset norsk. SVANTE-N består av en orddel, en setningsdel og en spontantaledel. Kartleggingen består av en perseptuell bedømming av artikulasjon og nasalitet. Materiellet ...
 • VASAS - kartleggingsmateriell for følelser

  03.02.2016 | Kartleggingsmateriell

  ...for å kartlegge følelser på ulike stadier i rehabiliteringen. VASAS – en forkortelse for Visuell analog selvaktelsesskala – er en oversettelse av VASES skrevet av Shelagh Brumfitt og Pascal Sheeran i 1999 ...
 • Punktskrivere

  08.06.2016 | Artikkel

  En punktskriver er en skriver som produserer punktskrift på papir. I tillegg til skriveren, trenger du et konverteringsprogram for å formatere teksten slik at den blir riktig i punktskrift. Dette er noen ...
 • Eksempel

  18.09.2018 | Kapittel

  ...uker. Vi hadde fokus på en følelse, ofte i et par uker. I samlingsstunden viste vi et stort bilde på 45 x 60 cm, som i bildeeksemplene over. Barna og de voksne fikk komme frem en og en i samlingsstunden og ...
 • Kopiere, flytte, slette og gi nytt navn til filer

  02.09.2019 | Kapittel

  Filutforsker: Win+e Til venstre på skjermen finnes et felt der innholdet er organisert i det vi kaller en trestruktur. Her kan du vise eller skjule undermapper etter eget ønske. Valgt mappe vil åpnes slik ...
 • Sveipe mellom sider og scrolle i lister

  12.09.2019 | Kapittel

  ...å bla mellom skjermsidene. Sveip med tre fingre opp eller ned på skjermen for å scrolle i en liste eller på en nettside. Øvingsoppgaver 1 Sveip mot venstre med tre fingre gjentatte ganger for å bla gjennom ...
 • Forslag til undervisningsopplegg

  06.05.2022 | Kapittel

  Programmer hverandre! La elevene jobbe sammen to og to. Den ene får i oppgave å lage en rute den andre skal gå. De bestemmer hva målet for ruta er. Hvordan må eleven stå ved start? Hvor mange skritt må ...
 • Opplæring i digitale ferdigheter

  15.06.2016 | Artikkel

  ...endres. Barn kan lage små, digitale huskelapper: en sangtekst eller en telle-regle kan spilles inn som en lydfil – for hørselshemmede kan spille den inn som en videofil.  Språkstimulering Redigering av bilde ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!