Til hovedinnhold
Viser 1631–1640 av 2538 treff.
 • Skolelydbøker

  11.11.2020 | Kapittel

  Lydbøker gir deg som har utfordringer med å lese en trykt bok tilgang på fag- og skjønnlitteratur. Lydbøker er tilgjengelige på alle digitale enheter. Bildeblokk Statped tilrettelegger fagbøker som lydbøker ...
 • Bevegelighet og tøying

  21.08.2023 | Kapittel

  ...videoen nedenfor, gir god bevegelighetstrening. bevegelighet «Omvendt V» er en annen god tøyeøvelse: omvendt-v Universalstrekk er en fin øvelse som tøyer rygg, hofte og bryst: universalstrekk ...
 • Punktskriftsystemet

  23.10.2023 | Kapittel

  ...punkter som avkodes ved en lett berøring med fingertuppene. Punktskrift brukes av barn, unge og voksne som har så nedsatt synsfunksjon at de ikke kan lese visuell skrift på en funksjonell måte. Skriftsystemet ...
 • Trinn 2 Skribling

  30.05.2023 | Kapittel

  ...om å uttrykke noe, «"dette er en mening eller ide som jeg har" Vi skriver daglig av reelle/virkelige grunner Vi skriver til personen, for eksempel en beskjed, en melding, en liste eller lignende. f.eks, ...
 • Motoriske vansker

  07.02.2023 | Kapittel

  En rekke diagnoser innebærer motoriske vansker. En vanlig motorisk vanske er Cerebral Parese (CP). CP kan i varierende grad gi fysiske funksjonsnedsettelser.  Det pedagogiske miljøet må gjennom fysisk ...
 • Sticklers syndrom

  10.06.2020 | Kapittel

  Sticklers syndrom, også kalt Marshall-Stickler syndrom, er en arvelig bindevevssykdom med symptomer, som viser seg kort tid etter fødselen. Symptomenes alvorlighetsgrad er svært varierende. Personer med ...
 • Fievrrut – Fievro – Vuajastahkh

  23.01.2020 | Bok/hefte

  Fievrrut – Fievro – Vuajastahkh er en ord- og begrepsbok som er tilpasset barn i begynneropplæringen. Fievrrut – Fievro – Vuajastahkh er en bok som er tilpasset barn i begynneropplæringen. Den passer også ...
 • Språkloven og norsk tegnspråk

  16.09.2022 | Nettressurs

  En ressurs i anledning den internasjonale tegnspråkdagen den 23. september. I anledning den internasjonale tegnspråkdagen den 23. september, publiserer vi fem tegnspråktekster om språkloven, som trådte ...
 • De fire regneartene på Huseby-abakus

  27.04.2015 | Veileder

  En abakus er en regnetavle. Huseby-abakus er beregnet på blinde, men egner seg for alle elever. Heftet er først og fremst for matematikklærere.  Abakus er et utmerket regnehjelpemiddel. Den kan også skape ...
 • Nonverbale lærevansker (NLD) : kjennetegn, utredning og pedagogiske hjelpetiltak

  27.01.2016 | Bok/hefte

  Dette heftet gir en innføring i kjennetegn, utredning og pedagogiske hjelpetiltak for nonverbale lærevansker (nonverbal learning disabilities = NLD). Heftet er først og fremst tenkt å være en “opplysnings- ...