Søk | www.statped.no

Søk

Søk i hele statped.no

Viser 1721 - 1730 av 2344 treff.

 • Skriveferdigheter og hørselstap

  13.06.2016 | Artikkel

  ...kunne produsere en tekst med et budskap. Når talespråket påvirkes av et hørselstap, vil barnet skrive det som det hører. Det er sjelden en god metode når man ikke hører så godt. Det er derfor en utfordring ...
 • Fem sosiale ferdighetsområder

  18.03.2022 | Kapittel

  ...gjensidig avhengig av hverandre. En annen viktig side med samarbeid er å følge regler og beskjeder. Positiv selvhevdelse handler om å hevde egne meninger og rettigheter på en positiv måte. Videre innebærer ...
 • Teamarbeid, tverrfaglighet og foreldresamarbeid

  15.06.2022 | Kapittel

  Et velfungerende tverrfaglig samarbeid og en god kommunikasjon med foreldrene og hjelpeinstansene imellom er helt avgjørende. For foreldrene kan det være en umulig oppgave å koordinere tjenestene og videreformidle ...
 • God start - veien fram - sluttrapport

  23.02.2016 | Bok/hefte

  Sammendrag av rapporten Prosjektet «God Start» er en oppfølging av prosjektet «Hørselstap – nyfødte oppfølging» (2002-2005), hvor det ble utviklet en habiliteringsmodell for foreldre til barn som ikke ...
 • CI hva du hører

  30.06.2016 | Nettressurs

  ...forskjellige oppgaver, du lytter og velger riktig items (lyder). Programmet kan brukes alene eller sammen med en pedagog. I programmet får du jobbe både med mann og damestemme og du får mulighet for å sette på bakgrunnsstøy ...
 • Eksempler på oppskrifter i video

  23.10.2019 | Kapittel

  Video Det er ikke alltid like lett å lese seg til noe en skal gjøre, eller forklare noe skriftlig som er enklere å vise. Et eksempel på dette, som også barn og unge kjenner godt til, er «tutorials» på ...
 • Utfylling

  22.08.2017 | Kapittel

  Under hver kategori er det en kolonne hvor du fyller inn type stimuli eller aktivitet, og en kolonne for utfyllende kommentarer om disse. Utfyllende kommentarer er viktig. Det gir eksempelvis ikke så mye ...
 • Hørsel og lesing i barnehagen

  02.04.2018 | Artikkel

  ...oppleve aktiviteter som forbereder det til å bli en god leser, men som også har en egenverdi her og nå. Slike aktiviteter skal være lekepreget og være en naturlig del av hverdagen. I planleggingen skal ...
 • Afasi og høyteknologiske kommunikasjonshjelpemidler

  29.06.2020 | Artikkel

  ...er det blant annet en forutsetning å forstå instruksjoner. Semantiske vansker, altså det å tolke betydningen av symboler, skrift og fotografier kan også ha innvirkning på mulighetene en har for å bruke et ...
 • Trinn 3 Ett barn som er blind, to barn som ser og pedagogen

  19.02.2019 | Kapittel

  En av lekekameratene må være av samme kjønn som det blinde barnet. Det er viktigere jo eldre barnet er.  Barnehagen må skjerme de som leker fra forstyrrelser. Pedagogen må se alle barna, bekrefte dem og ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!