Til hovedinnhold
Viser 1741–1750 av 2537 treff.
 • Tolk på fritiden

  07.06.2023 | Kapittel

  ...tolking. Slik kan de bedre være en støtte for barnet og legge til rette for at tolking kan bli en ressurs. Det er ikke sikkert det er riktig med tolk i alle situasjoner, og en tolk løser ikke alt. Men for ...
 • Hvordan presentere stamming til klassen?

  02.06.2021 | Bok/hefte

  Her finner du informasjon om hvordan og hvorfor en presentasjon kan være en enkel og effektiv måte å formidle kunnskap om stamming til medelever. Mal til presentasjon kan lastes ned. Informasjon om stamming kan ...
 • Utviklingshemming

  07.02.2023 | Kapittel

  ...diagnosesystemet. Diagnosen bør settes i spesialisthelsetjenesten.Tre kriterier må oppfylles for å få en utviklingshemmingsdiagnose: Tilstanden oppstår i løpet av utviklingsalderen, som hittil er forstått ...
 • Tjue spørsmål om språkferdigheter

  03.02.2016 | Kartleggingsmateriell

  ...observasjonsskjema som brukes til kartlegging av språkferdighetene til alle elever i grunnskolen. 20 spørsmål gir en rask og pålitelig screening av barn og unges språkferdigheter. Det tar ca. 10 minutter å fylle ut et ...
 • DAISY fulltekstlydbøker for deg som bruker SuperNova

  24.11.2016 | Artikkel

  Bokhylla er en del av SuperNova. Du kan bruke Bokhylla til å lese Statpeds fulltekstlydbøker.  I Bokhylla kan du selv avgjøre om du vil lese ei bok på leselist, med innlest tale eller med kunstig tale ...
 • Guttestreker

  22.05.2019 | Nettressurs

  Humoristiske fortellinger fra livet på døveskolen. Guttestreker er en samling av humoristiske fortellinger fra livet på døveskolen på 80-tallet. Kevin Eide Edvardsen og Torkil Pettersen forteller om sin ...
 • Tips til aktiviteter med bestemt håndformhånd

  06.03.2023 | Kapittel

  Lim bildene i en bok i Book Creator, med overskriften: «b-hånd». Film tegnet for hver gjenstand og sett inn ved hvert bilde Mitt skip er lastet med Lek «Mitt skip er lastet med» med en bestemt håndform ...
 • Primær progressiv afasi

  17.06.2021 | Artikkel

  Primær progressiv afasi (PPA) er en demensform der språkvansker er det første og mest fremtredende symptomet i den første fasen. Denne teksten tar for seg de språklige symptomene og logopediske tiltak ...
 • Valg av apper

  05.10.2021 | Kapittel

  ...undervisning. Derfor er det viktig å utvikle kriterier for valg av apper til svaksynte slik at en lærer kan vurdere om en app kan være aktuell for sine elever. Funka NU (2013) satte opp i sitt prosjekt for Blindeforbundet ...
 • Utfordring 2 - tolkens prosesstid

  10.11.2021 | Kapittel

  ...seg ytringen via tolken. En vanlig utfordring her er at den som ser på tolken blir for sen til å respondere. Når en beskjed eller et spørsmål kommer frem litt senere, blir en hengende etter. I lek og fritidsaktiviteter ...