Søk | www.statped.no

Søk

Søk i hele statped.no

Viser 1931 - 1940 av 2343 treff.

 • Hydrocephalus

  10.06.2020 | Kapittel

  I Norge får rundt 200 barn diagnosen hydrocephalus hvert år. Hydrocephalus innebærer en tilstand der spinalvæske hoper seg opp i hulrommene i hjernen. Tilstanden kan vanligvis behandles, men ikke kureres ...
 • PALPA Kartleggingsmateriell

  03.02.2016 | Kartleggingsmateriell

  ...testbatteri laget med tanke på å avdekke språklig funksjon hos personer med afasi. PALPA representerer en spennende og hensiktsmessig innfallsvinkel til språklig kartlegging og rehabilitering, uttaler logopedene ...
 • Til ungdommen – for livsmestring

  11.11.2022 | Nettressurs

  ...kompetansemål i fagene tegnspråk og norsk for elever på ungdomsskolen og i videregående skole. Ungdomstiden er en fin og spennende tid. Den kan også oppleves krevende og kaotisk. I skolen skal det tverrfaglige tema ...
 • Samsyn

  03.07.2012

  ...som kalles samsyn. En forutsetning for utviklingen av normalt samsyn, er at det kan dannes et klart bilde på begge netthinnene og at bildene har omtrent samme størrelse. Dette er igjen en forutsetning for ...
 • Visuell støtte

  14.09.2020 | Kapittel

  ...utviklingshemming eller ADHD. Spill som legger vekt på den visuelle kommunikasjonen vil derfor være en godt egnet aktivitet for elever som profeterer på visuell læring. Mange spill inneholder lite tekst ...
 • Les opp det jeg skriver

  15.10.2021 | Kapittel

  ...dette være en nyttig, men samtidig er det en vesentlig ulempe at bokstavbenevnelsen (grafem) og ikke bokstavlyden (fonem) leses opp. Bokstaven «h» bør uttales «h» og ikke «hå». Dette er en vesentlig svakhet ...
 • Hverdagen hjemme og i barnehagen

  09.09.2022 | Kapittel

  ...utvikling av selvstendighet hos barnet. Dersom familie og venner også kan bidra, vil flere krefter dra i en god retning. Samarbeid og god informasjonsflyt mellom hjem og barnehage er viktig. Bruker begge arenaer ...
 • Stativ

  05.10.2021 | Kapittel

  ...bruke lupefunksjonen og legge lesestoff under slik at det blir nesten som en lese-TV. Men i en skolesituasjon, eller om du leser mye trykte bøker, er en vanlig lese-TV å foretrekke framfor å bruke iPad til dette.  
 • Erstatt

  04.09.2019 | Kapittel

  ...erstatt dialog Funksjonen Søk og erstatt er nyttig dersom du vil erstatte noen eller alle forekomstene av en tekst med noe annet. Åpne dialogboksen Søk og erstatt: Ctrl+h Markøren står nå i feltet Søk etter Skriv ...
 • Beskytte under utforsking

  10.07.2017 | Kapittel

  ...ubehagelig eller skremmende, bør berøringen skje trinn for trinn. Begynn å utforske tingen selv med en hånd. Prøv å få barnet til å legge sin hånd oppå din. Da kan barnet utforske sammen med deg, trekke ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!