Til hovedinnhold
Viser 2111–2120 av 2538 treff.
  • Ventilasjonsanlegg

    20.06.2016 | Kapittel

    ...direkte på gulv, eller har anlegget med for få lydfeller (en slags boks) i rørsystemet som kan dempe lyden fra vifta i ventilasjonsanlegget. Det finnes en standard for hvor høy lyden fra et ventilasjonsanlegg ...
  • Laget rundt eleven

    18.05.2021 | Kapittel

    Eksempler på hvordan barn viser tegn til ubehag vondt i magen og hodet kvelden før en skoledag kvalme og diare om morgenen før en skoledag forsøker på ulike måter å slippe å gå på skolen gråter og er fortvilet ...
  • Overganger

    18.03.2022 | Kapittel

    ...omsorgsbehov som det må tas hensyn til i organiseringen. En god sammenheng mellom ulike opplæringsarenaer skal ivareta behov for trygghet i en overgangsprosess, og bidra til at opplæringen tilpasses den ...
  • Kommunikasjonshjelpemidler

    15.02.2022 | Kapittel

    ...eller for å kommunisere. Noen vil trenge hjelpemidler hele livet, mens andre vil ha nytte av det i en avgrenset periode. Teknologi kan være et viktig hjelpemiddel, men må alltid prøves ut og tilpasses ...
  • Kort om den internasjonale kvinnedagen 8. mars

    04.03.2021 | Nettressurs

    ...spørsmålene over løfter frem. I PDF-filen er det syv videoer fra Elevkanalen som utdyper temaene. Der følger en kort oppsummering i stikkordsform av innholdet i videoene, og det er relevante spørsmål for elevene ...
  • Råd om lappbehandling

    01.03.2017 | Veileder

    Veiledningshefte med enkle råd til foreldre og personale i barnehage og skole som skal gjennomføre en lappbehandling.  Lapp foran et øye brukes for å øve opp skarpsyn (visus) på det andre øyet, men retter ...
  • Word 2010 med skjermleseren Jaws 13

    11.11.2015 | Veileder

    ...brukes som et oppslagsverk for å finne ut hvordan en konkret oppgave kan utføres. Leseren må ha noe kunnskap om skjermleser og leselist. (Statped 2013) Det er en forutsetning at programmet Word er satt opp med ...
  • Tigergjengen - bokserie for unge og voksne

    03.03.2016 | Bok/hefte

    ...mat, havne på feil buss, finne seg en kjæreste, samarbeide med andre, forstå hva som skjer på tv og mye mer. Forfatter og illustratør er Nina Skauge. Hun er mor til en ung mann med Downs syndrom og har ...
  • Babytegn

    23.02.2016 | Bok/hefte

    ...mener at babyer som har fått tegn tidlig også utvikler talespråk raskere. Derfor sier vi: "Tegn er en god start på livet". Boka inneholder de 99 vanligste tegnene for babyer / barn og er tydelig godt illustrert ...
  • Karsten og Petra kjører brannbil

    03.05.2016 | App

    ...tegnspråk, tale og tekst. Karsten og Petra opplever mange nye ting når barnehagen besøker en brannstasjon. Barna får sitte i en brannbil, og jammen får de også stå i kurven når den heises høyt opp i lufta! Kevin ...