Til hovedinnhold
Viser 2111–2120 av 2342 treff.
 • Talevansker hos barn med Leppe-Kjeve-Ganespalte

  03.02.2016 | Bok/hefte

  Leppe-Kjeve-Ganespalte. Innføring og veiledning i undervisning og behandling Leppe-kjeve-ganespalte (LKG) er en misdannelse som rammer to av våre viktigste muligheter for kommunikasjon: talen og utseendet. Siden ...
 • Lære for livet

  08.01.2016 | Bok/hefte

  ...knyttes læringsmålene i boken til ønsket om å støtte en positiv utvikling og bidra til god livskvalitet for den enkelte med JNCL. I boken finnes en rekke autentiske, pedagogiske fortellinger. Noen fortellinger ...
 • Ett skritt foran

  06.06.2016 | Nettressurs

  ...legger til rette for at tegn kan støtte barnets talespråklig utvikling til et språknivå som tilsvarer en gjennomsnittlig fem – seksåring. Det betyr at trinn 1 viser vei til de første ordene, trinn 2 viser ...
 • KreftTegn

  06.06.2016 | Nettressurs

  Midlertidig utilgjengelig Hvis du selv eller noen som står deg nær får en kreftdiagnose dukker det opp mange spørsmål. Hva skjer videre, hvilken behandling kan jeg få, finnes det håp, hvor kan jeg få hjelp ...
 • Muligheter – utviklende og glade dager når eleven har multifunksjonshemming

  30.03.2016 | Artikkel

  Materiale til å lage gode og utviklende skoledager og et likeverdig skoletilbud i en inkluderende skole for elever med multifunksjonshemming. Artikkelsamling med bidragsytere fra Statped. Une, Andreas ...
 • Hørseltap i voksen alder

  15.06.2016 | Artikkel

  ...gode lytte- og kommunikasjonsforhold. Særlig behov for opplæring på grunn av en sykdom, ulykke eller skade, eller etter en cochleaimplantatoperasjon. Rett til voksenopplæring i kommunen – særlig hvis det ...
 • Pedagogisk tilrettelegging i barnehagen

  16.06.2016 | Artikkel

  ...strategiene som blinde, men må i tillegg lære å utnytte synet sitt på en god måte. Dette krever at det er voksne tilstede som kan «synstolke». En synstolk forklarer og formidler hva som skjer, hvem som er hvor ...
 • Dysleksi og skriving

  04.09.2017 | Artikkel

  Skriving er én av fem ferdigheter i Læreplanverket for Kunnskapsløftet. Elever med dysleksi strever både med å stave ord riktig og å uttrykke seg skriftlig. De fem ferdighetene utgjør grunnleggende forutsetninger ...
 • Forelesninger om kombinerte syns- og hørselstap og døvblindhet

  22.06.2016 | Tjeneste

  ...tillegg til kurs og undervisning etter henvendelser. En nærmere beskrivelse av tjenesten Undervisningen gis som enkeltforelesninger og/eller som en rekke med forelesninger. Hensikten med forelesningene ...
 • Hva er løpsk tale?

  31.08.2016 | Bok/hefte

  Mange med løpsk tale går gjennom et helt utdanningsløp uten at vansken blir oppdaget. Noen får aldri en diagnose. Fordi vansken er ukjent, vil personer med løpsk tale heller ikke selv være klar over årsaken ...