Søk | www.statped.no

Søk

Søk i hele statped.no

Viser 2121 - 2130 av 2344 treff.

 • Når språket svikter – norsk grammatikk i et klinisk perspektiv

  18.10.2016 | Bok/hefte

  ...til å beskrive og forstå språklige mønstre og mønsterbrudd hos personer med språkvansker.  Språk er en grunnleggende og enestående egenskap hos mennesket. Gjennom språket tilegner vi oss kunnskap, formulerer ...
 • Å være blind

  10.06.2016 | Artikkel

  Vi betrakter en person som blind når han har så nedsatt syn at han ikke kan bruke synet til å orientere seg eller lese. Han må benytte andre sanser for å kompensere for synstapet. I medisinsk sammenheng ...
 • Dysleksi og lesing

  15.06.2016 | Artikkel

  Lesing er én av fem ferdigheter i Læreplanverket for Kunnskapsløftet. Elever med dysleksi strever med å oppnå funksjonell leseferdighet og trenger ofte kompenserende læringsressurser. De fem ferdighetene ...
 • Digital undervisning - elever med nedsatt hørsel

  25.03.2020 | Artikkel

  ...undervisning og videomøter med elever med hørselstap.  Alle møtedeltagere må unngå bakgrunnsstøy. Bruk en ekstern mikrofon som er nær lydkilden for å gi best mulig lyd til elevene. Mange elever med nedsatt ...
 • På skolen

  18.03.2022 | Kapittel

  ...på skolen uten ha en diagnose. Når språket blir mer abstrakt og det sosiale samspillet mer komplisert vil elevens vansker bli mer og mer tydelige. Dersom skolen får mistanke om at en elev har autismespekterforstyrrelser ...
 • Tiltak

  18.03.2022 | Kapittel

  ...roer barnet ned. Ofte kan dette være fysisk aktivitet, balansetrening, en rolig krok eller lignende. Respekter sære matvaner. Lag en sjekkliste sammen med barnet, sånn at dere kan snakke om det som er vanskelig ...
 • ADHD og laget rundt eleven

  15.06.2022 | Kapittel

  ...samarbeid mellom skole og hjem er avgjørende for å kunne lage et godt læringsmiljø for eleven. Foreldre er en viktig ressurs og de som kjenner eleven best. Det er viktig å jobbe for et godt samarbeid helt fra ...
 • Oppdage synsvansker

  21.03.2022 | Artikkel

  Lurer du på om barnet ser dårlig? Hvis du mistenker synsvansker skal barnet alltid sjekkes av en optiker eller øyelege. Bilde til Utrede synsvansker Barn som strever med å lese og skrive bør også regelmessig ...
 • Forklaring

  13.09.2018 | Kapittel

  ...følelsestilstand (affektiv inntoning). Alle liker å bli bekreftet. Det er vesentlig at voksne svarer barnet på en slik måte at barnet oppfatter det. Det gjør vanligvis foreldre naturlig i for eksempel amme- og stellesituasjoner ...
 • Lese digitalt med forstørringsprogram

  02.09.2019 | Kapittel

  Fusion. Forstørringsprogrammene kan forstørre enten hele eller deler av skjermbildet, for eksempel med en lupefunksjon. For elever med svaksynthet er det avgjørende å bestemme fargevalg og kontrast ut fra ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!