Til hovedinnhold
Viser 2151–2160 av 2342 treff.
 • Innsøking for tegnspråklig opplæring ( §3-9)

  17.03.2022 | Kapittel

  ...ønsker videregående opplæring i tegnspråklig miljø eller om han ønsker opplæring ved å bruke tolk i en ordinær videregående skole. Søkere som ønsker opplæring i et tegnspråklig miljø, må velge blant de ...
 • Lesestøtte

  11.01.2021 | Kapittel

  Microsofts produktene. Se video om funksjoner i Engasjerende leser.  Videoblokk Lesevisning Lesevisning er en funksjon i nettleseren som “rydder” siden slik at teksten blir renere og enklere å forholde seg til ...
 • Optiker

  11.08.2014

  ...viktigste oppgaver er å undersøke og behandle synsfeil ved hjelp av optiske hjelpemidler og synstrening. En annen viktig oppgave er tilrettelegging av synsmiljøet, for eksempel på arbeidsplassen. Norske optikere ...
 • Flertall

  08.06.2016 | Artikkel

  ...et flertallsord og la eleven si ordet med talemaskinen. Les eventuelt andre bøker med flertall. Ta en tur rundt på skolen og let etter ulike objekter og steder. Du sier ordet i entall og ber eleven si ...
 • Kurs for voksne med synssvekkelse eller blindhet

  20.06.2016 | Tjeneste

  ...få tjenesten Pedagogisk-psykologisk tjeneste i kommunen sender søknad til Statped. Kurset kan være en del av individbasert rådgivning/veiledning om syn som Statped gir etter søknad fra PP-tjenesten.  Her ...
 • Skoleforberedende kurs syn

  20.06.2016 | Tjeneste

  ...få tjenesten Pedagogisk-psykologisk tjeneste i kommunen sender søknad til Statped. Kurset kan være en del av individbasert rådgivning/veiledning om syn som Statped gir etter søknad fra PP-tjenesten.  Gjennomføring ...
 • Jeg Vet

  29.08.2019 | Artikkel

  "Jeg Vet" er en ny gratis læringsressurs for skoler og barnehager som skal forebygge vold, overgrep og mobbing ved å gi barn økt kunnskap om temaene. Ressursen inneholder alderstilpassede læringsopplegg ...
 • Om spisevansker

  23.05.2017 | Kapittel

  Spiseteamet på Rikshospitalet eller den lokale habiliteringstjenesten kan utrede og gi råd om spisevansker. En vanske kan skyldes medisinske forhold motorisk utvikling som munnmotorikk eller barnets generelle utvikling ...
 • Haptisk kommunikasjon

  17.03.2017 | Kapittel

  ...berøringssansen er den taktil-haptiske sansen. Haptisk kommunikasjon er signaler som blir gitt til en person ved berøring, gjerne på rygg eller overarm. Signalene beskriver omgivelsene og kan komme i tillegg ...
 • Stoahkan ja gulahallan – De første utviklingsår

  05.02.2020 | Kartleggingsmateriell

  ...både på barn med ulike funksjonsvansker og på normalfungerende barn. Målet med boken er å formidle en metode for å kartlegge og stimulere nøkkelprosesser og -ferdigheter som kan utvikle lek, kommunikasjon ...