Til hovedinnhold
Viser 2321–2330 av 2342 treff.
 • Lysømfintlighet (fotofobi)

  21.05.2015

  Blendingsfølsomheten kan måles ved å se hvor mye synsskarpheten eller kontrastfølsomheten reduseres av en blendingslyskilde, eller ved å måle mengden strølys i øyet. Målingen sier ingenting om hvor ubehagelig ...
 • Book Creator og nedsatt hørsel

  12.02.2020 | Kapittel

  ...visuelt ved hjelp av bilder, filmer og tekst. For personer med nedsatt hørsel kan appen derfor være en god støtte for både å forstå og gjøre seg selv forstått. Book Creator kan gi barnet støtte til: Forberedelse ...
 • Lese auditivt med forstørring i SuperNova og Fusion

  02.09.2019 | Kapittel

  Tekstvisning starter i Sidemodus, men du kan bytte til Linjemodus. I Linjemodus vises teksten bare på en linje. Etter hvert som talen leser, vil teksten gli mot venstre slik at ny tekst etter hvert kommer ...
 • Les høyt

  09.02.2021 | Kapittel

  ...for hurtigtilgang ved siden av verktøylinjen for hurtigtilgang (helt øverst til høyre). Det vises som en liten hake. Huk av for Les høyt Dersom Les høyt ikke står i lista, gå inn på «Flere kommandoer», velg ...
 • Måleinstrument ved stemmevansker, Voice Handicap Index (VHI) på norsk

  06.06.2016 | Kartleggingsmateriell

  ...godt indre samsvar. Spørsmål om grad av egenopplevd stemmevanske, der informantene skulle angi grad på en 4 punkt Likert skala, korrelerte godt med VHI30-N skårene. Forskjell mellom stemmefriske og stemmesyke ...
 • Synshemning og sosial kompetanse

  15.06.2016 | Artikkel

  ...kompetanse utvikles i samspill med andre. Derfor må det legges til rette slik at den synshemmede blir en del av felleskapet. Mye av vår sosiale atferd lærer vi ved å se hvordan andre oppfører seg. Synshemmede ...
 • DAISY fulltekstlydbøker for deg som bruker JAWS

  24.11.2016 | Artikkel

  ...der. Den trenger du ikke å bry deg om. Programvinduet til FSReader 3 består av innholdet i boka og en "trestruktur" ved siden av. Trestrukturen er ment for navigering, og viser i utgangspunktet hovedoverskriftene ...
 • Video transcription Lisanne Aardoom, Dorine in t’ Veld

  18.04.2021 | Artikkel

  ...on top of a high contrast image which can be seen on this slide attached to each other with a right ring binder. On this next slide, we see the register, a legend of the thermoform map on large print. This ...
 • Video transcription Isabelle Berget, Jorunn Ytrehorn Wiik

  18.04.2021 | Artikkel

  ...discrimination of plastic toy animals. We placed plastic animals on the sorting board and played songs referring to a specific animal. The student's task was to find the correct plastic animal from the song and ...
 • Medbestemmelse

  13.06.2022 | Kapittel

  ...et hjelpemiddel som kan bidra til at mennesker med multifunksjonshemning kan gjøre seg forstått. På en enkel måte kan det synliggjøre uttrykksformer som i utgangspunktet er både ukonvensjonelle, subtile ...