Søk | www.statped.no

Søk

Søk i hele statped.no

Viser 251 - 260 av 2344 treff.

 • Elever med AD/HD trenger lærere som kan skape oversikt og struktur i skolehverdagen

  15.06.2016 | Artikkel

  ...undervisningen kan struktureres for elever med AD/HD. "Jeg tror at lærerne i skolen, i mye større grad enn de selv er klar over, er i stand til å bedre skolehverdagen for elever med AD/HD. De må bare bli bedre ...
 • Slik finn du fram på statped.no

  07.04.2021 | Kapittel

  Søk Søkefunksjonen på statped.no Statped.no har ein intern søkefunksjon, markert øvst til høgre på alle nettsidene våre med eit forstørringsglas og ordet Søk.  Klikk i søkefeltet og skriv eitt eller fleire ...
 • Å skrive seg til lesing (STL+) med talesyntese

  03.02.2016 | Video

  Se video/filmsnutt som veileder om hvordan du som er lærer, kan bruke talesyntese og få et talende tastatur som leser opp bokstavlyden når du jobber med lese- og skriveopplæring i barneskolen.  STL+ går ...
 • Bruk av spill i kartlegging

  30.08.2022 | Kapittel

  ...kartlegge en elev over en lengre periode, er det lurt å starte med elevens interesser. Dette kan brukes for videre kartleggingssituasjoner og for å styrke relasjonen til eleven. Det er gjerne en kvalitativ ...
 • Slik jobbar Statped med afasi

  19.02.2020 | Artikkel

  ...individbasert teneste er retta mot ein person og hjelpeapparatet rundt personen (nærpersonar, oppfølgande logoped og andre fagpersonar) med behov for spesialpedagogisk hjelp.  Statped tar imot søknadar frå ...
 • Sakkyndig vurdering

  21.06.2022 | Kapittel

  ...sakkyndige vurderinger trengs for at spesialpedagogiske tilbud skal bli tilfredsstillende. Vurderingene legger grunnlaget for at skolen kan gjøre et enkeltvedtak og skape en god individuell opplæringsplan for ...
 • Statped vil

  02.12.2016 | Kapittel

  ...videreutvikle statped.no til en ressursbank på det spesialpedagogiske området utvikle e-læringsmoduler innen det spesialpedagogiske fagfeltet etablere digitale møteplasser for ansatte i opplæringssektoren ...
 • Hva sier forskning om omvendt undervisning?

  22.08.2022 | Kapittel

  ...enheter.   Elevoppfølging En litteraturstudie gjort av Altemueller og Lindquist (2017) viser til flere fordeler med å bruke omvendt undervisning for elever med spesialpedagogiske behov. Blant fordelene finner ...
 • Med kroppen som redskap

  11.05.2020 | Veileder

  ...kombinert syns- og hørselstap og døvblindhet er en veileder som viser hvordan du kan kommunisere og omgås med barn som hverken ser eller hører.  Veilederen inneholder tekst og illustrasjoner og er delt opp ...
 • Samtaler om helse

  20.02.2020 | Artikkel

  En visuell kommunikasjonsveileder til bruk for helsepersonell i samtale med personer som har afasi. Av Line Haaland-Johansen m. fl. 2017. 6 sider. Finansiert av ExtraStiftelsen via Afasiforbundet i Norge ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!