Til hovedinnhold
Viser 271–280 av 2342 treff.
 • Strukturert og oversiktlig hverdag

  07.02.2023 | Kapittel

  ...utviklingshemming har behov for en hverdag som er oversiktlig og forutsigbar. Ettersom mange kan ha utfordringer med å se helhet og sammenheng, blir det en spesialpedagogisk utfordring å etablere og tydeliggjøre ...
 • Tiltak og oppfølging for skolebarn

  23.10.2017 | Artikkel

  ...knytt til stamminga. Direkte tiltak Ein logoped arbeider direkte med eleven som stammar. Målet er å skape medvit kring taleflyt og kommunikasjon, og det å vere ein god kommunikasjonspartnar. Eleven skal ...
 • Taleflytvanskar

  23.06.2016 | Artikkel

  ...ut og vurdere taleflytvanskar, rettleie og gi råd eller halde kurs. PP-tenesta kan søke bistand frå Statped. Norsk interesseforening for stamming og løpsk tale (NIFS) er ein landsomfattande organisasjon ...
 • Eitt Statped for heile Noreg

  04.05.2022 | Artikkel

  Frå 1. mai 2022 er Statped omorganisert til éin landsdekkande etat. Fem landsdekkande fagdivisjonar yter nå like spesialpedagogiske tenester over heile landet. Samtidig har vi gått bort frå organisering ...
 • Inkluderende fellesskap i barnehagen krever nytenkning

  26.06.2019 | Artikkel

  ...nytenkning og kunnskapsutvikling både i utdanningssystemet og på forskningsfeltet. Høsten 2019 kommer en viktig stortingsmelding: "Tidlig innsats og inkluderende fellesskap". Den skal foreslå nye løsninger ...
 • Tallstart

  01.12.2020 | Kartleggingsmateriell

  ...opplæring. Materiellet gir en oversikt over hvilke grunnleggende matematiske begrep barnet mestrer. Tallstart har 36 oppgaver som kartlegger følgende temaer: sortering, plassering, måling, antall, opptelling ...
 • Veiledning i arbeidslaget

  13.01.2021 | Veileder

  Veileder knyttet til tidlig innsats for små barn med store motoriske utfordringer og behov for alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK). Denne veilederen løfter fram og belyser utfordringer, og tiltak ...
 • Minoritetsspråk og flerspråklighet

  12.04.2016 | Bok/hefte

  PP-tjenesten og andre som er involvert i å utrede, kartlegge og vurdere.  En stigende andel av den norske befolkningen har et annet førstespråk enn norsk, noe som gir stor variasjon i erfaringer og kunnskaper hos ...
 • Målet med Digital didaktikk og inkludering

  16.09.2021 | Kapittel

  ...digitale verktøy for å skape en helhetlig inkluderingskultur. Øke din kompetanse i spesialpedagogisk tilrettelegging som kommer alle til gode. Bruke digitale verktøy på en måte som skaper samarbeid, motivasjon ...
 • Teams med skjermleser

  16.09.2020 | Publikasjon

  Denne veilederen forklarer hvordan du bruker samhandlingsplattformen Teams med skjermleser.