Søk | www.statped.no

Søk

Søk i hele statped.no

Viser 341 - 350 av 2344 treff.

 • EYMSC – sjekkliste

  26.01.2023 | Kartleggingsmateriell

  Early Years Movement Skills Checklist (EYMSC) er en motorisk sjekkliste som er utviklet for å kunne identifisere og vurdere motoriske vansker hos barn i førskolealder.   Loga EYMSC birra davvisámegillii ...
 • Matematikkvansker-teori og tiltak

  28.05.2018 | Veileder

  Veilederen beskriver en modell for utredning og tiltak om matematikkvansker og hvordan arbeidet i hjelpeapparatet kan organiseres. Denne veilederen skal bidra til å videreutvikle utrednings- og tiltakskompetansen ...
 • Skjult stamming

  02.01.2018 | Artikkel

  ...stamming elles (les meir her: Lenke til «om stamming»). Strategiar for unngåing kan vere så omfattande at ein i høve til omgjevnadene har fråvær av dei vanlege stammetrekka. Dette kan vere særs energikrevjande ...
 • Synstap og digitale ferdigheter

  10.06.2016 | Artikkel

  ...spesielt gode digitale ferdigheter.  Digitale ferdigheter er én av fem grunnleggende ferdigheter i Læreplanverket for Kunnskapsløftet. Se veileder om å nå kompetansemålene for elever med synsvansker.  Det ...
 • Statped har et viktig samfunnsoppdrag

  25.10.2022 | Artikkel

  ...og familier er i en sårbar situasjon.  Statped gir støtte og tjenester til kommuner og fylkeskommuner som fremmer læring til barn og elever med varige og komplekse spesialpedagogiske behov bidrar til at ...
 • Internett med JAWS

  14.12.2015 | Bok/hefte

   Synshemma brukarar som kan ein del om Internett frå før, vil òg ha god nytte av heftet. For ein som er blind kan det vere vanskeleg å surfe på Internett. Skjermlesaren JAWS gir ein del informasjon og hjelp ...
 • Chromebook med skjermlesar

  01.02.2021 | Bok/hefte

  ...om korleis bruka Chromebook med skjermlesaren ChromeVox. Dette heftet er skrive for å visa korleis ein person som bruka skjermlesar og leselist kan bruka Chromebook med skjermlesaren ChromeVox. Det er ofte ...
 • Kompetanse for inkluderende praksis i barnehage og skole (SUKIP)

  22.11.2018 | Artikkel

  ...legger til rette for å støtte opp om en inkluderende praksis. Målet er en allmennpedagogisk praksis som ivaretar hele barne- og elevmangfoldet i læringsfellesskapene på en bedre måte og dermed reduserer behovet ...
 • Slik jobber Statped med stamming

  03.06.2020 | Artikkel

  ...tjenester En individbasert tjeneste er rettet mot en person, og nærpersoner og hjelpeapparatet rundt personen (oppfølgende logoped, PPT og andre fagpersoner) med behov for spesialpedagogisk hjelp. Statped ...
 • Samspill, lek og kommunikasjon

  06.06.2016 | Bok/hefte

  ...månader gamle. Heftet inneheld ein presentasjon av korleis ein legg til rette for bruk av taleteknologi med små barn, både om ein nyttar kommunikasjonsmateriellet Pegasus eller om ein lager eige materiale i annan ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!