Til hovedinnhold
Viser 351–360 av 2342 treff.
 • Overgang mellom barnehage og skole

  07.07.2020 | Kapittel

  ...etablerer det nye relasjoner i nye omgivelser. God tilrettelegging kan være avgjørende for at barnet får en positiv start allerede fra første skoledag. Overgangen må forberedes i god tid på forhånd.  Gode tiltak ...
 • Flerspråklighet og tidlig innsats

  02.09.2022 | Artikkel

  ...barnehage/skole.  For de som ikke behersker opplæringsspråket godt, og kanskje har andre erfaringer med seg enn det barnehage eller skole forutsetter, kan dette være spesielt sårbart. Tidlig innsats for god læring ...
 • Bruksanvisning frikort

  28.06.2022 | Kapittel

  ...skreddarsydd for enkelt-elevar eller slagramma (f eks dysartri), og bruka lokale namn og stadnamn. Ein del lange ord er laga til løpske elevar. Noko er laga til stammarar, med tanke på koartikulasjon.Her ...
 • Slik jobber Statped med stemmevansker

  15.02.2022 | Kapittel

  ...komplekse og omfattende vansker.  Individbaserte tjenester En individbasert tjeneste er rettet mot en person med behov for spesialpedagogisk hjelp, nærpersoner og hjelpeapparatet rundt. Dette kan være ...
 • Slik jobber Statped med løpsk tale

  03.06.2020 | Artikkel

  Individbaserte tjenester En individbasert tjeneste er rettet mot en person og hjelpeapparatet rundt personen (nærpersoner, oppfølgende logoped og andre fagpersoner) med behov for spesialpedagogisk hjelp. Statped ...
 • Hvem skriver vi for?

  04.05.2015 | Kapittel

  Veilederen er primært skrevet for pedagogisk personale i barnehage og skole som arbeider med barn og unge som har en alvorlig synshemning og så store vansker med å håndtere følelsene sine, at det går ut ...
 • Kompetanse for inkluderende praksis i barnehage og skole (SUKIP)

  22.11.2018 | Artikkel

  ...legger til rette for å støtte opp om en inkluderende praksis. Målet er en allmennpedagogisk praksis som ivaretar hele barne- og elevmangfoldet i læringsfellesskapene på en bedre måte og dermed reduserer behovet ...
 • Slik jobber Statped med stamming

  03.06.2020 | Artikkel

  ...tjenester En individbasert tjeneste er rettet mot en person, og nærpersoner og hjelpeapparatet rundt personen (oppfølgende logoped, PPT og andre fagpersoner) med behov for spesialpedagogisk hjelp. Statped ...
 • Statpeds gull er fagkompetansen

  04.12.2020 | Artikkel

  – Statped har en unik kapital og en sjelden kombinasjon av spisskompetanse og nærhet til praksisfeltet. Statpeds «gull» er fagkompetansen. Vi skal bli spissere og tydeligere, men ikke mindre viktige, sier ...
 • Slik jobber Statped med leppe-, kjeve- og ganespalte (LKG)

  14.06.2021 | Artikkel

  ...ansvaret for oppfølginga av barn født med LKG i Norge. Tilbudet er definert som en flerregional behandlingstjeneste, og Statped har en rolle i begge disse. Litt forenklet kan det forklares slik at kirurgi og ...