Til hovedinnhold
Viser 641–650 av 2342 treff.
 • Barn og tolking

  10.11.2021 | Kapittel

  ...delta i situasjoner der ikke alle kan tegnspråk, kan det være en løsning å bestille tolk. Men vi kan ikke forvente at barn intuitivt forstår hva en tolk er og gjør. Det er heller ikke gitt at alle tolker har ...
 • Bli kjent med skjermen

  12.09.2019 | Kapittel

  ...skjermen. Sveipe raskt med en finger fra venstre mot høyre eller omvendt for å flytte fokus systematisk fra et element til det neste.  Øvingsoppgave Start VoiceOver Trykk lett med en finger på første app på ...
 • Registrer skolen

  14.06.2018 | Tjeneste

  ...til Statped for behandling».  Du får se en kvitteringsside som viser at Statped har mottatt registreringen. Den som er registrert som skolens kontaktperson, får en e-post med skolens ID.  Når skolen er registrert ...
 • Sende og svare på meldinger

  12.09.2019 | Kapittel

  Sende og svare på meldinger Fingerbevegelser  Sveip med en finger til høyre eller venstre. Lytt til VoiceOver for å høre hvor du er.  Dobbelttrykk med en finger for å aktivere tekstfelt, bekrefte bokstaver ...
 • Hva bør jeg velge – mobiltelefon eller nettbrett?

  11.05.2015 | Kapittel

  ...personlige behov, smak og preferanser. Større skjerm kan helt klart være en fordel for en svaksynt person, men behøver slett ikke være det for en som ikke ser skjermen. Tvert imot innebærer større skjerm at enheten ...
 • Arbeidsalliansens betydning for et godt samarbeid

  21.01.2020 | Artikkel

  ...sammenhenger hvor samarbeid mellom en person som ønsker hjelp og en fagperson etableres, er arbeidsalliansen sentral. Fagpersonen blir på mange måter både en observatør og en deltaker i samarbeidet. Som deltaker ...
 • Praktisk informasjon

  01.04.2022 | Artikkel

  Landsdelssamlinga er en felles møteplass for ansatte i PP-tjenesten, Statped, universiteter og høgskoler, fylkesmennene, skoleeiere og barnehageeiere i Nord-Norge. Andre interesserte er også velkommen ...
 • Skrivere for punktskrift

  02.09.2019 | Kapittel

  For å kunne skrive ut på en punktskriftskriver, må teksten først konverteres til punktskrift med riktig format. Til dette brukes et konverteringsprogram. Layouten på utskriften i punktskrift blir ikke ...
 • Talesyntese iPad og iPhone

  11.11.2020 | Kapittel

  Les opp markering. Det kan være lurt å slå på Uthev innhold. Da er det lett å se teksten som leses opp. Under stemmer kan du velge stemme og laste ned forbedrete utgaver. Det finnes stemmer på en rekke språk ...
 • Lovverk

  06.04.2021 | Kapittel

  ...eit trygt og godt psykososialt skolemiljø § 9 A-5. Skjerpa aktivitetsplikt dersom ein som arbeider på skolen, krenkjer ein elev § 9 A-6. Fylkesmannen si handheving av aktivitetsplikta i enkeltsaker § 9 A-7 ...