Til hovedinnhold
Viser 711–720 av 2342 treff.
 • G

  30.11.2011

  ...tårekjertelen. Glaucoma, grønn stær. En gruppe sykdommer (glaucoma simplex, glaucoma capsulare m.fl.) som har det felles at trykket inne i øyet i hvert fall i perioder er høyere enn det synsnerven kan tåle. Glaucoma ...
 • Barns opplevelser av å være tospråklig i flerspråklige læringsmiljøer

  28.03.2017 | Artikkel

  En utvidet forståelse av perspektivene til barn med minoritetsbakgrunn utgjør én av flere typer kunnskap som pedagoger i skolen, PP-tjenesten og Statped kan ha nytte av når opplæring skal tilrettelegges ...
 • Cytomegalovirus (CMV)

  10.06.2020 | Kapittel

  ...slik som spytt, blod, urin, sæd, skjedevæske og brystmelk. Man regner at ved 40 års alderen er mer enn 60 % av befolkningen smittet av viruset. Viruset ligger vanligvis latent i kroppen, men kan aktiveres ...
 • Å være svaksynt

  14.06.2016 | Artikkel

  ...påvirker evnen til å orientere seg i omgivelsene. Andre årsaker Nedsatt syn kan også ha andre årsaker enn redusert skarpsyn og synsfelt: redusert fargesyn redusert kontrastsyn problemer med øyemotorikk skader ...
 • Bliss symbolspråk

  24.03.2014

  ...supplerende kommunikasjon (ASK), som støtte til og erstatning av tale. Kommunikasjon med bliss bygger på en forutsetning om et idé-, forestillings- og begrepsfellesskap mellom sender og mottaker. For at mennesker ...
 • Statped viktig bidragsyter i prosjektet Alvorlig sykt barn

  24.08.2021 | Artikkel

  Stimulab-prosjektet «Alvorlig sykt barn», én av 7 livshendelser som er listet ut i Regjeringens digitaliseringsstrategi Én digital offentlig sektor. Regjeringens ambisjon er at: "Ingen skal være kasteball ...
 • Synshemmede og aktiviteter i dagliglivet

  08.06.2016 | Artikkel

  ...praktiske og andre utfordringer i hverdagen så selvstendig som mulig. ADL består av en lang rekke handlinger. Hele oppveksten er en læringsprosess.  Barn og unge som er blinde eller svaksynte, må så tidlig som ...
 • Om nevroutviklingsforstyrrelser

  29.04.2021 | Kapittel

  ...skolefravær PP-tjenesten kan søke inn elever med komplekse vansker til Statped, hvor  skolefravær kan være en del av disse vanskene. Når Statped mottar søknader fra PP-tjenesten angående elever med alvorlig skolefravær ...
 • Hva er ADHD?

  15.06.2022 | Kapittel

  ADHD står for Attention Deficit Hyperactivity Disorder og er en nevroutviklingsforstyrrelse. Den kalles også Hyperkinetisk forstyrrelse, og forekommer både hos barn, unge og voksne. For de fleste er det ...
 • Synsfunksjon

  21.05.2015

  Synsfunksjon er summen av en rekke delfunksjoner som synsfelt, detaljsyn, fargesyn, dybdesyn og kontrastsyn. Mange av delfunksjonene kan måles nokså eksakt ved hjelp av formelle tester. Detaljsyn (visus) ...