Til hovedinnhold
Viser 731–740 av 2342 treff.
 • Norsk betegnelse for vansker med språk

  30.12.2022 | Artikkel

  I en norsk studie fra 2021 anbefales det at utviklingsmessige språkforstyrrelser (DLD) benyttes som ny betegnelse på vedvarende vansker med språk hos barn og unge (tidligere kalt spesifikke språkvansker ...
 • Sanfilippos sykdom (MPS III)

  10.06.2020 | Kapittel

  ...i stor grad sentralnervesystemet. De kroppslige forandringene er mindre uttalte og opptrer senere enn ved MPS I. Det er ikke uvanlig å se nedsatt hørsel ved Sanfilippos sykdom.
 • Øke størrelse på elementer i Windows

  09.02.2021 | Kapittel

  Endre størrelsen på tekst, apper og andre elementer. Standardverdien er 100%. Hvis du øker til mer enn 150 %, kan enkelte dialogbokser bli så store at de ikke får plass i skjermbildet. Det kan da bli vanskelig ...
 • Ressursark for lærere med elever som stammer

  16.11.2016 | Veileder

  Dette er en norsk versjon av Supporting pupils who stammer – suggestions sheets utviklet av The Michael Palin Centre for Stammering Children. Dette ressursarket gir en rekke råd og tips som omfatter ulike ...
 • Digital historiefortelling

  14.01.2021 | Video

  ...med å skrive en mulighet til å formidle seg? Metodikken digital historiefortelling egner seg til det.   Digitale historier kan fortelles på mange måter via:  Video  Animasjon  Programmering  Digital bok ...
 • Rollelek

  30.01.2018 | Kapittel

  ...motivert til læring og samspill. Når barn med autisme skal lære å leke med andre barn, kan dette være en god framgangsmåte: Gå gjennom lek-situasjonen, og skriv ned hvilke ferdigheter barnet trenger for å ...
 • Kvalitetssikre et arbeid som inneholder visuelle virkemidler

  04.09.2019 | Kapittel

  ...kommuniserer med andre. Fra leselisten kan det være vanskelig å kontrollere om dokumentet har riktig formatering. Det kan derfor være nyttig å bruke talen ved gjennomlesing. Quick Settings Skjermleseren kan settes ...
 • Tiltak for elever med skolefravær

  13.04.2021 | Kapittel

  ...eleven For å hjelpe en elev med nevroutviklingsforstyrrelser og alvorlig skolefravær tilbake til skolen, bør det etableres et lag rundt eleven. Laget bør bestå av eleven selv, foreldre, en fra ledelsen på ...
 • Dynamisk kartlegging av ikke-symbolsk kommunikasjon

  25.11.2020 | Kartleggingsmateriell

  ...ikke-symbolsk kommunikasjon hos mennesker uten funksjonell tale.  Materialet består av et noteringshefte og en manual, og krever ingen sertifisering. Det er likevel viktig at de som benytter seg av materialet ...
 • Internsøk og personvern

  04.05.2018 | Kapittel

  (episerver.com). Statped lagrer informasjon om hvilke søkeord du benytter på Statped.no.  Formålet med lagringen er å gjøre informasjonstilbudet vårt bedre. Vi bruker blant annet søkeordene for å legge til aktuelle ...