Søk | www.statped.no

Søk

Søk i hele statped.no

Viser 771 - 780 av 2343 treff.

 • Mine tegn i barnehagen

  08.01.2016 | Bok/hefte

  ...språkforståelsen og barnet får et bedre ordforråd. "Mine tegn i barnehagen" er en videreføring av "Mine tegn: Babyboka", og skal være en hjelp til barnehagepersonell, foreldre, søsken, familie og venner som ønsker ...
 • Stamming og overgang mellom grunnskole og vidaregåande skole

  23.06.2016 | Artikkel

  ...skole:  Avtal gjerne eit møte med rådgjevar ved den vidaregåande skolen. Dersom ungdomen ynskjer det kan ein kontaktperson frå ungdomsskolen vere med på eit slikt møte.  Spør gjerne ungdomen om han eller ho opplever ...
 • Om tidleg innsats

  16.11.2017 | Artikkel

  ...også for barn med mindre vanskar. Grip derfor tak i mistankar du måtte ha. Undersøk om barnet kan ha ein vanske – ikkje vent og sjå. Nasjonal satsing Det er viktig å fange opp dei barna som treng noko ekstra ...
 • Hørselstap og lesing

  09.06.2016 | Artikkel

  Å lære å lese er en stor utfordring for hørselshemmede elever. Tidlig språkutvikling gir god grunnlag for leseferdigheter.  Å lære å lese kan være en stor utfordring for elever med nedsatt hørsel. Vanligvis ...
 • CCC-2 Children`s Communication Checklist

  04.03.2016 | Kartleggingsmateriell

  ...består av 70 utsagn som beskriver et barns kommunikasjon og språkrelaterte atferd. Svarformatet er en firepunktsskala, der respondenten skal vurdere hvor ofte vedkommende har observert det som beskrives ...
 • Kartlegge synsfunksjon

  10.06.2016 | Artikkel

  Statped kartlegger synsfunksjonen hos barn, unge og voksne med ulike synsvansker. En øyelege må først ha undersøkt synet, slik at Statped kan bruke de medisinske opplysningene i kartleggingen. Når vi kartlegger ...
 • Touch-metoden

  03.09.2018 | Kapittel

  Tastaturbo (Tastaturbo (statped.no)). Touch-programmer er ikke en forutsetning for å lære metoden, men kan virke motiverende og bidra til å sikre en god progresjon. Utstyr Når eleven skal lære touch, bruker ...
 • Blue-Bot og Bee-Bot - robot

  19.08.2021 | Kapittel

  ...rekkefølgen du ønsker for å lage en sekvens med instruksjoner (forover, bakover, høyre, venstre). Siden Blue-Bot har støtte for Bluetooth, kan den også programmeres ved hjelp av en app eller tilbehøret Tactile ...
 • Normal variasjonsgruppe (0‒14)

  28.08.2014

  Når et barn oppnår mindre enn 15 poeng, betyr dette at barnehagelærer rapporterer om få eller ingen vansker. Poengskåre under 15 poeng har vi derfor kalt for normal variasjonsgruppe. Med «normal variasjonsgruppen» ...
 • Tolken som profesjonsutøver

  07.02.2022 | Kapittel

  Tolking er en relativt ung profesjon, og det finnes mange måter å omtale tolker på. Døvetolk, tegnspråktolk, minoritetstolk og innvandrertolk er slike benevnelser. Alle disse viser til den minoritetsspråklige ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!