Til hovedinnhold
Viser 1741–1750 av 2342 treff.
 • Trinn 3 Ett barn som er blind, to barn som ser og pedagogen

  19.02.2019 | Kapittel

  En av lekekameratene må være av samme kjønn som det blinde barnet. Det er viktigere jo eldre barnet er.  Barnehagen må skjerme de som leker fra forstyrrelser. Pedagogen må se alle barna, bekrefte dem og ...
 • Undervisningsopplegg med omvendt undervisning

  20.04.2022 | Kapittel

  ...begrep som kan være vanskelig å forstå. Med bærekraftig utvikling menes ofte en plan for fremtiden som går ut på at vi må handle på en måte som gjør verden til et bedre sted for alle mennesker som lever nå, ...
 • Barnehagens tilrettelegging for å inspirere og hjelpe leken

  19.02.2019 | Kapittel

  ...barnekonvensjon. I dag er det vanlig å være opptatt av barns medbestemmelse og å følge barnets initiativ. Det er en etisk utfordring når vi må gjøre valg for det blinde barnet om hva hun skal leke med når hun skal lære ...
 • Samisk punktskrift

  27.11.2019 | Artikkel

  ...enkelt forklart kan en skjermleser lese innholdet fra en dataskjerm. Eksempler på skjermleserprogrammer er JAWS, SuperNova og NVDA. En leselist er en punktskriftskjerm, det vil si en fysisk enhet som er ...
 • Verktøy for elever med skolefravær

  13.04.2021 | Kapittel

  ...arbeid med elever. Film som forberedelse Elever som trenger oversikt for å møte opp på skolen eller på en annerledesdag, kan ha nytte av verktøyet film i forberedelsene. Film gir god visuell støtte og du kan ...
 • Portal Knights

  08.06.2018 | App

  Spillet kan være en spennende inngang til kreativ skriving eller for å ufarliggjøre kommunikasjon og samarbeid. Spillet er på norsk og passer godt for elever på mellomtrinnet. Portal Knights minner om ...
 • Explain Everything

  15.08.2017 | App

  Explain Everything er en verktøyapp hvor du kan forklare innhold ved hjelp av bilder, tekst, lyd og animasjon. Appen gjør nettbrettet interaktivt, og du kan ta skjermopptak i form av video og lyd mens ...
 • Barn og unge med nedsatt syn. Håndbok for PP-tjenesten

  30.11.2015 | Bok/hefte

  ...nedsatt syn, opplever ofte at deres synsnedsettelse ikke blir forstått eller blir glemt. Det kan være en belastning å stadig måtte minne om at man ser dårlig og trenger tilrettelegging. Mye kan heldigvis ...
 • La meg se hva hun sier

  29.03.2016 | Bok/hefte

  ...kommunikative ferdigheter etter en alvorlig hjerneskade. Masteroppgave (casestudium) skrevet av Anne Ekerbakke. Oppgaven tar utgangspunkt i caset «Tina», som ble utsatt for en alvorlig trafikkulykke som ung ...
 • Beskyttelsesteknikker

  05.12.2013

  ...brukes for å beskytte hodet. Teknikken kan gjerne brukes sammen med den hvite stokken. Hånden holdes med en avstand på 20–25 cm fra pannen med fingrene strake og samlet. Håndflaten er dreid utover, og underarmen ...