Til hovedinnhold
Viser 381–390 av 2343 treff.
 • PAS-symbolsystemet

  17.02.2017 | Bok/hefte

  ...bevissthet om språklyder for barn med språkvansker. Å forstå at ord kan deles opp i mindre enheter er en grunnleggende ferdighet for å lære å lese.  Mange barn med språkvansker strever med å skille ut de ...
 • Pedagogisk tilrettelegging for barn og unge med hørselshemming

  26.07.2016 | Nettressurs

  ...tilrettelegging for barn og unge med hørselshemming. "Veileder om pedagogisk tilrettelegging for barn og unge med hørselshemming" er nå erstattet med en side på udir.no med informasjon om hørselshemmede. 
 • Kroppsøving

  20.01.2022 | Kapittel

  Løpering, stor Stor løpering kan benyttes under løp, men er bedre egnet når en ferdes i terrenget eller fjellet. Les mer og bestill her.   Løpering, liten Løperingen er et bindeledd mellom ledsager og ...
 • Tidlig språkkartlegging, til barnets beste?

  01.02.2019 | Artikkel

  ...vurderingene en gjør, måtte ta hensyn til hele mangfoldet av pro- og contra-argumenter. Vi vil i denne artikkelen drøfte språkkartleggingens rolle i praktisk pedagogisk og spesialpedagogisk virksomhet i ...
 • Vi gjør kunnskap tilgjengelig

  02.12.2016 | Kapittel

  ...tjenester på, og det åpner for nye muligheter for samhandling, erfaringsdeling og kompetansedeling. I en hektisk hverdag er det ofte avgjørende at kompetanse er lett tilgjengelig, og at informasjon og materiell ...
 • Samarbeid mellom hjem og barnehage/skole

  22.10.2019 | Kapittel

  ...særskilte behov. Her vil foreldrenes mulighet til medvirkning kunne øke treffsikkerheten på den spesialpedagogiske hjelpen, eller tilretteleggingen, som gis barnet. For barn som har et særlig behov for struktur ...
 • Har du lyst på litt faglig oppdatering i påsken?

  04.04.2022 | Artikkel

  ...spesialpedagogikk.  Podkast om aktuell spesialpedagogikk Ta gjerne en titt på våre fagsider også, her finner du mye spesialpedagogisk fagkomteanse.   På våre sider om læringsressurser finner du pedagogiske ...
 • Nokre avgrensingar

  08.06.2018 | Kapittel

  ...seie ordet, seier Nao. Fire bilete frå baderommet kjem opp på ein storskjerm. På oppmoding frå Nao peiker barna på vask og seier plasseringa til biletet, slik at Sigbjørn kan trykke på det. Nao rosar barna ...
 • Snarvei til: Kodeverktøy - tilgjengelighet for elever med synshemning

  25.04.2019 | Veileder

  ...svaksynte. Denne veilederen gir en oversikt over noen apper, programmeringsspråk og kodeverktøy, og vurderer hvordan de fungerer med skjermleser og skjermforstørring.  I denne veilederen vurderer vi tilgjengeligheten ...
 • Bruk av tekniske hjelpemidler ved synsnedsettelser

  19.01.2023 | Publikasjon

  Ingressbilde Målgruppen for denne veilederen er lærere som skal gi opplæring i bruk av læringsressurser og hjelpemiddelteknologi for elever med blindhet eller sterk svaksynthet.