Til hovedinnhold
Viser 771–780 av 2343 treff.
 • Koding som verktøy for livsmestring

  24.10.2017 | Video

  ...med spesielle behov både mestring og læring. På Drammenskolen handler ikke koding om avansert programmering og dataforståelse, men om samarbeid, lek og problemløsning. 
 • Alternativ og supplerende kommunikasjon (mp3)

  01.07.2019 | Podkast

  Leonard (8) har dyskinisk cerebral parese. Moren hans er opptatt av at han må få en stemme. Det er viktig, men vanskelig for barn som ikke kan utvikle talespråk. Leonard trenger alternativ og supplerende ...
 • Synsfelt

  04.12.2012

  ...endrer blikkretning, kan du registrere objekter som ligger til siden for, eller over eller under fokuseringspunktet. Det er dette som kalles synsfeltet. Synsfeltstørrelsen angir yttergrensene for synsfeltet ...
 • Oversette med Microsoft Office lens og engasjerende leser

  01.04.2020 | Video

  ...video for tips til bruk i fjernundervisningen/hjemmeskole.  Det er mange foreldre med et annet morsmål enn norsk som syns det er vanskelig å hjelpe barna sine med hjemmeskole på grunn av begrenset norskkunnskaper ...
 • Voksne sitt ansvar

  21.02.2022 | Kapittel

  ...tolking og Tolkens oppgaver. Der ser vi på hvordan samtaler med tolk fortoner seg litt annerledes enn direkte samtaler, hvordan barn forholder seg til tolking og hva tolking krever av barna. Tilgang på ...
 • Flerspråklig opplæring for elever i ungdomsskole med kort botid

  16.06.2017 | Bok/hefte

  ...gjennom førstespråket først å få dypere forståelse av sentralt innhold i et undervisningstema heller enn å gjennomgå mange temaer å få arbeide med stoff i forkant av gjennomgang i ordinær klasse Dette forutsetter ...
 • Bruk deg selv

  04.05.2015 | Kapittel

  ...at den voksne prater om barnets og sine egne følelser uten at barnet selv kommer med så mye annet enn forslag og utfyllende kommentarer. Men etter hvert er det barnet som blir den mest aktive og pratsomme ...
 • Cornelia de Langes syndrom (CdLs)

  10.06.2020 | Kapittel

  CdLs er en sjelden, medfødt tilstand. Kjennetegnene er karakteristiske ansiktstrekk, utviklingshemning i ulik grad og i en del tilfeller misdannelser i skjelett eller organer. CdLs finnes også i en lettere ...
 • Lesehastighet og «helordslesing»

  05.01.2021 | Artikkel

  ...lesehastighet. For elever som ennå ikke er trygge på den fonologiske avkodingen, må det arbeides med å etablere en sikker avkodingsstrategi, slik at nøyaktig lesing oppnås. Fokus på kun lesehastighet for disse elevene ...
 • Mulige årsaker

  25.08.2017 | Kapittel

  ...stereotyp atferd kan også være en måte å kommunisere på. Barnet kan vise at det helst vil være i fred, har behov for å protestere, få mer egenkontroll eller få oppmerksomhet en reaksjon mot angst, aggresjon ...