Søk | www.statped.no

Viser 1411 - 1420 av 2353 treff.

 • Linjefokus

  09.02.2021 | Kapittel

  Du kan velge å tone ned mesteparten av skjermen, slik at du har fokus på en, tre eller fem linjer av teksten. Linjefokus bilde   SKJERMOPPTAK 33 Engasjerende leser i Word nettleserversjonen   Oppgaver ...
 • Forklare gjenstander og aktiviteter

  10.07.2017 | Kapittel

  ...eller å ta på en jakke. Eksempel: lek med klesklyper Her er et eksempel på hvordan barn og voksen kan bruke hender sammen når barnet skal forstå komplekse aktiviteter, som for eksempel hvordan en klesklype ...
 • Motivere

  10.07.2017 | Kapittel

  ...med å forberede eller motivere barnet med ord. For eksempel kan den voksne si  «Nå vil jeg vise deg en ny lek».
 • Lys- og mørkeadaptasjon og lysømfintlighet

  18.09.2019 | Kapittel

  ...seg ulike lysforhold.  Problematiske lysforhold kan redusere elevens mulighet til å bruke synet på en god måte. Her får du mer kunnskap om slike synsvansker og råd om tilrettelegging.  
 • Hjernesynshemming / Hjernerelaterte synsvansker (CVI)

  18.09.2019 | Kapittel

  CVI hjernesynshemming Her er en kort innføring i hva hjernesynshemning er, og hvordan vi kan tilrettelegge for elever som både har vansker med å se og forstå det de ser. 
 • Beskrivelse av Startmeny og oppgavelinje

  02.09.2019 | Kapittel

  ...du skal finne programmer som sjelden brukes, kan det være behov for å lete i startmenyen. Her får du en beskrivelse av hvordan startmenyen og oppgavelinjen fungerer, og hvordan du kan navigere med hurtigtaster ...
 • Research evidence for mathematics education for students with visual impairment: A systematic review

  13.09.2021 | Artikkel

  Målet med denne studien var å utføre en systematisk gjennomgang for å sammenfatte evidensbasert litteratur om matematikkundervisning blant synshemmede elever. Oliv G. Klingenberg, Anne H. Holkesvik ...
 • Tospråklig i flerspråklig læringsmiljø

  05.04.2017 | Artikkel

  Minoritetsspråklige barns egne opplevelser av å være tospråklige. En intervjustudie med barn i femte klasse i Norge som hadde tyrkisk eller urdu som morsmål. Forskning og utvikling Helene Fulland ...
 • Tilbake til skolen

  25.01.2018 | Kapittel

  ...god kommunikasjon og samarbeid om elevens læringsutbytte. Læreren må observere og se etter tegn på om en er på rett vei.
 • Oppskrifter

  16.03.2017 | Artikkel

  ...forklaringer på en utfordrende oppgave eller situasjon kan være med på å tilrettelegge for deltakelse og mestring i sosiale situasjoner. Oppskrifter er en ytterligere konkretisering av en sosial historie ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!