Søk | www.statped.no

Viser 1651 - 1660 av 2352 treff.

 • The Second Language Learners Plus Intervention (SL+)

  03.04.2020 | Artikkel

  ...hvordan de kan styrke ordforrådet til barnehagebarn med en minoritetsspråklig bakgrunn, i en norsk barnehagekontekst. Språktiltaket vil bygge på en litteratursammenstilling av eksisterende internasjonal ...
 • Utviklingsmessige språkforstyrrelser

  02.09.2022 | Kapittel

  Utviklingsmessige språkforstyrrelser er en medfødt vanske med å forstå og/eller uttrykke seg språklig. Vansker som kommer av lite erfaringer med et nytt språk kan lett forveksles med slike språkvansker ...
 • Flerspråklighet og språkforstyrrelser

  06.12.2021 | Kapittel

  ...vanskelig å bruke og lære flere språk når eleven har språkforstyrrelser? Pedagogiske basert vurdering: En dialogpreget undervisning kan gi gode og praktisk anvendbare vurderinger av språklige ferdigheter, ...
 • Interessekartleggingsskjema

  21.08.2017 | Kapittel

  ...kategorier. Det er isteden satt opp en kategori med Andre opplevelser og sammensatte aktiviteter for aktiviteter og stimuli av sammensatt karakter, og som ikke kan plasseres i én av de andre kategoriene. Kategoriseringen ...
 • Språkløyper

  20.01.2017 | Nettressurs

  Språkløyper er en nettbasert læringsressurs om språk, lesing og skriving som kan brukes til kompetanseheving i barnehager og skoler.  Språkløyper - Nasjonal strategi for språk, lesing og skriving 2016-2019 ...
 • Photo Mapo

  26.06.2018 | App

  ...skrive på tekst og dele dem med andre.  Appen kan tilrettelegge for visuell støtte når du skal koble en hendelse, ting, person eller lignende til et gitt geografisk sted. Det kan for eksempel være når du ...
 • Book Creator for hørselshemmede i barnehage og skole

  12.02.2020 | Kapittel

  ...på det som ikke er her og nå. Appen kan også brukes for å for eksempel få oversikt over dagen eller en kommende aktivitet som barnet trenger å bli forberedt på. I Rammeplan for barnehagen blir barnehagens ...
 • Språk- og stemmeinnstillinger

  04.09.2019 | Kapittel

  ...på den valgte stemmen. Med valget Tegnsetting, justerer du hvor mange skilletegn som skal leses. For en som leser mye med tale, kan valget Noen eller Ingen være det beste. Tastaturekko Tastaturekko er tilbakemeldingen ...
 • Planer og kalender

  22.10.2019 | Kapittel

  ...helt avgjørende med slik informasjon for å kunne oppleve kontroll og føle seg trygge i en læringssituasjon. Her får du en oversikt over ulike typer planer og digitale kalendere som kan brukes for å trygge ...
 • Grafiske framstillinger

  15.06.2016 | Artikkel

  ...punkter. En porøs huntonittplate = underlag for prikkearkene for å sette ned nåler som punkter. Prikkearket kan festes på platen med nåler øverst i hjørnene. Platen er trukket med stoff og har en skumgummikant ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!