Søk | www.statped.no

Viser 161 - 170 av 2352 treff.

 • Habtool - Nordsamisk versjon

  26.04.2017 | Kartleggingsmateriell

  Habtool er registrering- og kartleggingsmateriell.  Denne kan brukes ved utarbeidelse av individuell plan (IP) og individuell opplæringsplan (IOP) for å gi er å gi barn og unge som har autisme et kvalitativt ...
 • Rettsapparatet – en siste skanse mot inkludering?

  23.02.2016 | Bok/hefte

  ...som offer, tiltalt eller vitne. Språk og tolking er et sentralt tema. Ulike barrierer som kan være en fare for rettssikkerheten identifiseres. Forfatterne argumenterer for interseksjonalitet som perspektiv ...
 • Får ikke være en del av flokken

  02.02.2015

  På papiret har de rett til tilpasset opplæring i klassen på linje med andre elever. Virkeligheten er en ganske annen, viser ny forskning om elever med fysisk funksjonsnedsettelse: * Bare fire av ti barn ...
 • Hva inneholder en opplæring i refleksjonsverktøy ?

  26.01.2022

 • Skrivemetodikk – mot en grunnleggende ferdighet trinn 6-14

  16.10.2022

 • Afasi på mange språk: En deskriptiv kasusstudie

  20.02.2020 | Artikkel

  Marianne Lind har skrevet artikkelen: Afasi på mange språk: En deskriptiv kasusstudie. Artikkelen beskriver hvordan afasien arter seg hos en 59 år gammel, firespråklig kvinne sju måneder etter at hun fikk ...
 • Gjør måltidet til en positiv opplevelse

  23.05.2017 | Kapittel

  Et måltid skal være en positiv opplevelse. Forsøk derfor å legge til rette slik at barnet opplever måltidet som noe positivt. Sørg for at barnet er sultent når du tilbyr mat har rutiner rundt måltidet ...
 • Pokémon Go - en inngang til læring

  07.04.2017 | Artikkel

  Pokémon Go er en spill-app som har fått mange ut på tur. For de fleste som spiller Pokémon Go, er dette en fritidsaktivitet. Flere steder har lærere brukt spillet som utgangspunkt for å legge til rette ...
 • AV1 - en stedfortreder i klasserommet

  02.10.2017 | Artikkel

  AV1 kan fungere som en stedfortreder for elever som av ulike grunner er borte fra skolen over lengre tid. Elever som er alvorlig syke kan oppleve ulike former for stress, smerte, engstelse og bekymringer ...
 • Hva er en leppe-kjeve-ganespalte?

  21.05.2021 | Artikkel

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!